Rapoo- It solutions & Corporate template

02-5347450

צור קשר

mazkirut2@gmail.com

שלח דוא"ל

מזכירות הקיבוץ
 
מזכירה
מספר טלפון: 02-534-7450

דואר אלקטרוני: mazkirut2@gmail.com


מנהלת הקהילה
 
שרון אולמן

מספר טלפון: 052-2232-977

דואר אלקטרוני: mazkir@maale5.com

מרכז משק
ערד סלוצקי
מספר טלפון: 052-292-0282

דואר אלקטרוני: meshek@maale5.com

מנהלת כספים
אתי חובב
מספר טלפון: 054-303-6177

דואר אלקטרוני:

י"ור הקיבוץ
איתן ליברמן
מספר טלפון: 052-395-3054

דואר אלקטרוני: chairman@maale5.com

משאבי אנוש
ליאת מאיו - אנגל
מספר טלפון: 052-482-4152

דואר אלקטרוני: hrmasha5@gmail.com

הנהלת חשבונות
שרלה שטרן
מספר טלפון: 050-759-0084

דואר אלקטרוני: takziv8@maale5.com 02-534-7354חשבת שכר
מיה כהני
מספר טלפון: 02-534-7355

דואר אלקטרוני: sacharmaale@gmail.com

maale5 abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות