Rapoo- It solutions & Corporate template

02-5347450

צור קשר

mazkirut2@gmail.com

שלח דוא"ל

השכרת מבנים במעלה החמישה
על מנת לבדוק אם יש מבנים פנויים להשכרה יש ליצור קשר עם נציגי הקיבוץ:
02-534-7450 או לדבר עם לירון

02-534-7450 מזכירות
054-584-7271 מוני יהודה
קליטה במעלה החמישה
יכולים להתקבל לחברות –

בני/בנות משק (ע”פ ההגדרה בתקנון)

בני/בנות זוג של חברים וחברות

יורשים או רוכשי זכויות ירושהאין אפשרות קליטה למשפחות חיצוניות!מה התהליך שעל נקלט לעבור?

כיום לגבי בני זוג ובני/בנות משק יש תהליך מקוצר: פגישה עם ועדת קליטה לשם הכרות מעמיקה יותר, ותשלום של סכום כספי (פרטים במזכירות) לאחר מכן הם עולים להצבעה, וזקוקים ליותר מ- 50% מקולות המצביעים כדי להפוך לחברים.

יורשים פונים ישירות או דרך המוריש אל מרכזת הוועדה. לאחר מכן –

אבחון אישי/זוגי ב”כיוונים נוספים” בקיבוץ צרעה. אם תוצאות האבחון תקינות, מוזמנת המשפחה לראיון עם ועדת קליטה.

בדיקה כלכלית כדי לוודא שיש פנסיה וביטוחים ע”פ דרישות הקיבוץ. אם חלק מהנתונים חסרים, נדרשת המשפחה להשלים אותם לפני המשך התהליך.

המשך התהליך: ע”פ ההתרשמות מהריאיון ומהאבחון יש גיבוש החלטה. החלטה חיובית עוברת להנהלת הקהילה ממנה לאסיפה ובסופו של דבר לקלפי. זקוקים ליותר מ- 50% מקולות המצביעים כדי להפוך לחברים.

בהמשך יש ליווי של ועדת הקליטה לפי הצורך ובתיאום עם המשפחה וצרכיה.

maale5 abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות