Rapoo- It solutions & Corporate template

02-5347450

צור קשר

mazkirut2@gmail.com

שלח דוא"ל

מנהלת הארכיון – תמרי לוי

ארכיון מעלה החמישה הוקם באופן ממוסד בראשית שנות ה-80 בדירה קטנה שהתפנתה מדייריה, כאשר מעלה החמישה הייתה כבר בת כארבעים שנה.

החומר שנאסף בשנים הראשונות שכן במזכירות הישנה שפעלה בצריף, אך הצריף נשרף ועמו כל החומר הארכיוני המקורי מאותן שנים.

לוצ’יה הוכברג, חברת הקיבוץ, קיבלה על עצמה את הקמת הארכיון והפעלתו והשתלמה לשם כך.

לוצ’יה החלה באיסוף חומר בקיבוץ וכן בארכיונים שונים בחולדה, בקריית ענבים, בארכיון הציוני, בארכיון העבודה ובארכיון קק”ל. חומרים אלו השלימו במעט את מה שאבד, אולם החל משנה זו נאסף בארכיון חומר רב. לוצ’יה שקדה להגיע לכל מקום ולכל אירוע ולהעשיר את הארכיון בכל חומר הקשור למעלה החמישה.

החומר המצוי בארכיון מסייע רבות להכנת אירועים תרבותיים בקיבוץ במהלך השנים. לא פעם מחפש המזכיר החלטה מלפני שנים בנושא אקטואלי, ומוצא לכך את התשובה בארכיון.

בארכיון מצוי אוסף של אלפי תצלומים של חברים, ילדים, אירועים ונופים. תצלומים רבים משנותיה הראשונות של מעלה החמישה נרכשו מארכיון קק”ל ומהארכיון הציוני.

בארכיון חומר יקר ערך של אוסף ראיונות עם חברים שמשקפים את חייו של החבר ואת האירועים שהתרחשו בקיבוץ במהלך השנים.

בשנת 2011, עם יציאתה של לוצ’יה לגמלאות, החליפה אותה מרים בימן, ובשנת 2015 התחילה תמר לוי, בעזרת מתנדבים אחדים, להפעיל את הארכיון.
במהלך השנתיים האחרונות הארכיון מייצר תערוכות רבות ומגוונות המוצגות הן במבואת הארכיון והן ברחבי הקיבוץ ומטרתן – להנגיש את אוצרות הארכיון לחברי הקהילה.

 
 

maale5 abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות