הקיבוץ זוכר

יהושע פוכובסקי

לידה: 19/11/2020
פטירה: 01/01/1937


יהושע פוכובסקי

יהושע פוכובסקי נולד בנאשויז, 1911. התחנך בחדר ובישיבה עד שנתו ה- 12, למד בשקידה וגילה תפיסה מהירה, והבנה מעמיקה. כשנפתח בית הספר “תרבות” בעיר עבר אליו וגמר אותו. היה הצעיר בבית אביו ומפונק תמיד, חלש ונחבא אל הכלים. אבל עיניו החודרות שפעו פקחות שמצאה את ביטויה בצחוק שעל שפתיו ובהלצה. היה בין מייסדי הסתדרות “גורודניה” במקומו ופעיל להתפתחותה בסביבה, נסע בעיירות, נאם, ארגן סניפים. כשנוסדה קבוצת “במעלה” היה בין הראשונים לצאת להכשרה. שם גילה את יכולתו הארגונית. כשעבד במזכירות הפלוגה בזדונסקה וולה עשה הרבה להרמת החיים ולייצוב היחסים בין החברים, גם דאג לפעולה התרבותית.

   לא הצליח להחיש את עלייתו והרבה נדודים עברו עליו עד הגיעו ארצה. גם פה לא האירה לו ההצלחה פנים. נגש במרץ לעבודה בקבוצה, בזמן קשה קיבל עליו את הגזברות. אבלה עבודה שיברה את גופו החלוש והוא חלה זמן רב. בעברנו לקרית ענבים השתנה גורלו. הבריא, אבל עדיין הרגיש עצמו לא בטוב: הוכרח לעבוד בפנקסאות בשעה שאחרים עבודה עבודה קשה ומפרכת. שתק, עמד מן הצד. לא ארכו הימים עד שהבריא לגמרי והתחיל עובד כל עבודה. לא היה קץ לאשרו. התחיל מתלוצץ, צועד בבטחון ומרבה בדיבור. נכנס לחדר משפחה, קיוה לחיים שלוים. בזמן האחרון הוציאה אותו הקבוצה מהשקט, ה[עילה אותו, והוא נתמלא מרץ שבעתיים. היה מן הקבועים בעבודת הכביש, לחם לסדר העבודה, להרכב מתאים, ומשא נפשו היה משטר יפה בקבוצה. ששה שבועות השקה את הכביש בזיעתו ובשביעי הרווה אותו גם בדמו.

 

זאב

לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן