חירום

שרון ששון מעלה החמישה

בקרוב נעדכן את נוהל החרום שרון ששון  050-458-7033  הוא אחראי הביטחון במעלה החמישה המכונה רב”ש ניתן לפנות אליו בכל נושא ביטחון