24.02.202210

משולחן מרכז המשק

הפעלת מזנון הבריכה

חברים המעוניינים להציע הצעה עסקית להפעלת מזנון הבריכה מוזמנים להגישה למזכירות הקיבוץ עד 10.3.2022.

שעת סיפור

שעת סיפור חוזרת לספרייה –

כבר היום, יום חמישי, 24.2, בשעה 16:15

נתאסף כדי לשמוע שני סיפורים חדשים!

להתראות

קרן מילואים

לחברים שלום,                                                                                  

 

נבחרנו לפני מספר חודשים: יונה פריטל, יעל אברמן  ואני יחד עם שרון (מנהלת הקהילה) ואתי (מנהלת הכספים) לוועדת קרן מילואים בקבוץ.

התחלנו במרץ בעבודה, ויחד עם צפריר, עו”ד הקיבוץ ואיתן ליברמן, יו”ר הקיבוץ אנחנו נפגשים ומדברים.

קרן המילואים של הקבוץ הוקמה בשנת 2011 במטרה להבטיח מקורות מימון לעמידה במחויבויות הקיבוץ כלפי החברים בנושאים שונים כפי שהוחלט בתקנון קרן המילואים. אחד הדברים החשובים ביותר הינו הפרדת הכספים שמיועדים למימוש מטרותיה מכספי הקבוץ והעברתם לחשבונות נפרדים.

כיום מדובר ב- 4 קרנות/מגרות מתנהלות:

קרן הפנסיה – קרן להשלמת פנסיות לחברים הזכאים

קרן לסיוע הדדי

קרן סיעוד לזכאי התק”א

קרן לתמיכה בבנים ובבנות עם צרכים מיוחדים או בבנים נסמכים.

אנחנו פועלים בימים אלו  להקמת המערכת בכמה מישורים:

** החלטה על נוהל עבודה מסודר והכנסתו לעבודה מידית

** גמר טיפול בתקנון הקמת אגש”ח והבאתו לאסיפה – “אגודה שיתופית חקלאית קרן מילואים מעלה החמישה” – שבאחריותה  טיפול  ושמירה על הכספים ועל השקעתם, תשלומים לזכאים לפי החלטות האגודה ככל שיקבע ע”י התקנון.

** בדיקת התקנונים השונים, ביצוע התאמות ועדכונים נדרשים.

** למידה על מדיניות הקרנות השונות ודרך פעילותן כדי לבצע פיקוח ובקרה ולוודא ניהול תקין.

בבואנו לבדוק את התקנונים השונים מתברר:

 1. קרן הפנסיה פועלת ללא יו”ר. יצא קול קורא בקורים דברים בבקשה לשני חברים נוספים לקרן הפנסיה, אבל לא היו מתנדבים.

חברים מכל גיל: אנחנו קוראים לכם להתנדב . כרגע נמצאים בוועדה 2 חברים: יונה פריטל ומאיר וילנסקי. צריך עוד שניים, ומתוכם ייבחר יו”ר הקרן. קרן זו היא בעלת אחריות גדולה, מגלגלת הרבה מאוד כסף ובעיקר אחראית על עתיד החברים בקיבוץ בכל גיל.

 1. תקנון הקרן לסיוע הדדי זקוק לריענון.
 2. הקרן לתמיכה בבנים ובבנות עם צרכים מיוחדים טרם השלימה את חתימת ההסכמים עם המשפחות הקשורות.

נדמה כי העבודה מרובה ואנחנו יצאנו לדרך במטרה לניהול בשקיפות, ביושר ובניהול תקין של הקרן.

אורית נפתלי

יו”ר קרן מילואים

מהנהלת החשבונות

סיום שנת 2021

לחברים שלום,

לפי החלטות הקיבוץ, על כל החברים להעביר בכל שנה  מסמכים הקשורים בהכנסותיהם.

עובדים שכירים – אנא העבירו את תלוש השכר של חודש 12.2021.
אם החלפתם עבודה במהלך השנה, אנא העבירו גם את התלוש האחרון מהעבודה הקודמת.

פנסיונרים – אנא העבירו את תלושי הפנסיה של חודש 12.2021.

נשים שהיו בחופשת לידה במהלך השנה– אנא העבירו אישור מביטוח לאומי על דמי הלידה ששולמו לכן.

חברים אשר קיבלו דמי אבטלה במהלך שנת 2021– אנא העבירו אישור מביטוח לאומי על דמי האבטלה ששולמו.

מילואים – כל חבר שמקבל תגמולי מילואים ישירות מביטוח לאומי ולא דרך תלוש המשכורת, אנא העבירו אישור שנתי על תגמולי מילואים.

עצמאיים העובדים גם כשכירים– אנחנו צריכים גם את תלושי השכר האחרונים שלכם וגם את הדוח השנתי (כאשר יוגש).

כל חבר אשר מקבל הקלות במס מכל סיבה שהיא (סיום תואר/לימודי תעודה, לידת תינוק חדש, נכות כלשהי זמנית או קבועה וכו’) אנא העבירו אישורים על כך.

את תלושי השכר והאישורים ניתן להעביר:

בדואר אלקטרוני:  sactlosh@maale5.comאו בפקס: 02-5347353.

ניתן להשאיר העתק מצולם בתא הדואר של המזכירות או במגירה של חשבת השכר במזכירות.

אנא הקפידו שהעתקי המסמכים יהיו קריאים ובאיכות טובה.

תודה מראש ושנה אזרחית טובה,

הנהלת חשבונות.

מש"א דרושים

עדיין חסרים לנו 2 נציגי ציבור לצוות פנסיה נשמח לנציגים

קול קורא לנציגי ציבור ויו”ר לצוות פנסיה

תחומי אחריות:

 • אחריות על כלל נושאי הפנסיה.
 • ביצוע תקנון הפנסיה.
 • ייזום דיונים בנושאי פנסיה.
 • גיבוש מסגרת תקציבית לתשלומים החלים על הקיבוץ מכוח תקנון להמלצה לאספה, במסגרת אישור התקציב השנתי.
 • אחריות על מעקב, אחר התחייבויות החברים לרכוש זכויות לפנסיה, הזכויות הנצברות בקרנות ומידת התאמתן למתחייב בתקנון.
 • הגדרה ביחד עם המנהלת על אופן מימוש התחייבויות החברים לפי התקנון.
 • יושב הראש ישמש גם כחבר בצוות המנהל הדברים באופן שוטף

תהליך הבחירה:                                                                                     

ראשית יוצגו לבחירה ארבעת נציגי ציבור.                                                        

לאחר שייבחרו נציגי הציבור ייבחר מתוכם יו”ר הועדה.                               

שני סבבי הבחירות יתקיימו בקלפי.                                                                

כפיפות: מנהלת הקיבוץ.                                                                      

קדנציה: 4 שנים.

חברים מוזמנים להגיש מועמדות למייל:masha5@maale5.com

בחירת נציג ציבור אחד למינהלת

חברים המעוניינים להגיש את  מועמדותם  ורואים עצמם מתאימים לדרישות התפקיד  של מנהלת  הקיבוץ מוזמנים להגיש מועמדותם.

בחירת המועמדים תתבצע בקלפי.

עיקרי תפקיד המינהלת

 • גיבוש תכנית אסטרטגית כוללת לקיבוץ
 • בקרה על פעילות הנהלת העסקים והנהלת קהילה ועל עמידתם ביעדים
 • אישור סדר יום לאספה
 • איזון בין העסקים לקהילה
 • אחריות לאיוש משרות בכירות ותפקידים משמעותיים
 • אחריות כוללת על תקציב הקיבוץ
 • גיבוש והובלת תוכניות ותהליכים אסטרטגיים
 • גיבוש התוכניות השנתיות של הקיבוץ בעסקים ובקהילה – תכנית עבודה, תקציב ותוכנית השקעות – לקראת אישורם באסיפה

דרישות:

 • ראייה מרחבית ושיקול דעת
 • אמינות ודיסקרטיות
 • הבנה כלכלית טובה ויכולת קריאת דוחות כספיים
 • נכונות להשקיע בישיבות לפי הצורך
 • למידה והבנה של אחריות הדירקטוריון

התפקיד כולל

השתתפות בישיבות המינהלת בימי שני

השתתפות באספות

המעוניינים להגיש מועמדותם מוזמנים לפנות למייל: masha5@maale5.com

בצירוף תמצית קורות חיים. עד לתאריך 1.2.2022

דרוש/ה יו”ר צוות צח”י

 • כללי – אחראי להכנת היישוב לשעת חירום בכפוף לצרכי הקיבוץ ולכללי המועצה האזורית ופיקוד העורף.
 • לנהל את מערך התגובה היישובי לאירועי משבר במטרה לשמר את הרצף התפקודי של הקיבוץ ומערכותיו בעת מצב משבר או חירום:

ריכוז המאמץ לתקופה קצרה בכל התחומים הנדרשים ותמיכה בהשלכות האירוע ובשמירת הרציפות התפקודית.

 • אחריות להפעלת צוות צח”י על מכלול משימותיו.
 • אחריות לניהול ולתיאום פעילות הסיוע והעברת המידע לציבור.
 • קיום התייעצויות, עדכון ותיאום פעילות עם ראשי הצוותים הייעודיים בצח”י: רווחה, בריאות, ביטחון, מים, חינוך ועוד.
 • ייצוג צח”י כלפי גורמי ההנהגה ביישוב, במועצה האזורית וכלפי גורמי חוץ.

בשגרה:                                                                                                                       תיאום  ההיערכות לחירום ולפיתוח היכולות להתמודדות עם מצבי חירום ותוצאותיהם.

 • ארגון ועדכון תיק צח”י
 • אחריות על צוות צח”י, על בעלי התפקידים במטה הצוות ובצוותים הייעודיים.
 • ייזום פעילות הכשרה, הדרכה מקצועית ושימור היכולת התפקודית של הצוות לאורך זמן בהשתלמויות ובתרגילים (באמצעות גורמי ההנהגה ביישוב ובמועצה האזורית).
 • הפעלה וגיבוש של הצוות על מנת לשמור על כשירות ומוטיבציה של חברי צוות צח”י.
 • ייזום ישיבות להיערכות והכנת היישוב למצבי משבר וחירום.
 • מיפוי וזיהוי אוכלוסיות במעגלי הפגיעות: יחידים, משפחות וקבוצות בקהילה הנזקקים לסיוע לרבות התייחסות לבעלי צרכי מיוחדים – קשישים, בעלי מוגבלות/נכות קשה, משפחות חד-הוריות וכדומה.

כישורים נדרשים

 • נכונות להתגייסות בעת חרום
 • יכולת עבודה במצבי לחץ
 • סדר וארגון
 • יכולת הנעת אנשים
 • מגורים בקיבוץ

היקף הפעילות – משתנה ע”פ הצורך, התפקיד בהתנדבות

 

הגשת מועמדות למש”א: למייל: masha5@maale5.com

 

מהארכיון

מבוגרים ונהנים

ישנים בחדשות

משמשומשו

מרפאה

שעות פתיחה השבוע

טלפון של המרפאה: 02-5098280 / פקס: 02-5347460 מייל: jrmaale@clalit.org.il

יום ותאריך יערה- האחות ראשה-
מזכירה
ד”ר מירה

יום ראשון

27.02.2022


19:00 – 14:00 
19:00 – 15:00
19:00 – 16:30

יום שני

28.02.2022

 12:00 – 07:00

10:30 – 08:00  12:30 – 10:00 

יום שלישי 01.03.2022

     
יום ד’
02.03.2022

12:00 – 07:00 

 12:00 – 08:00 10:00 – 07:30 

יום ה’

03.03.2022

11:00 – 08:00     
       

השבוע בדיקות דם:

ביום שני+רביעי בין השעות 7:00-8:30. 

נא להגיע למרפאה  עם מסיכת פנים.

כאשר המרפאה סגורה ניתן לפנות למרפאת אבו גוש,                        טל: 02-5341650

מייל: jrmaale@clalit.org.il

כמו כן, ניתן להתקשר *2700 בכל שעה ולהתייעץ עם אחות.

בשבתות, במצבי חירום בלבד ניתן להתקשר ליערה : 050-7942249

בברכת בריאות איתנה לכולם,

צוות המרפאה

 

 

שעות פעילות ביקור רופא מבשרת

ראשון

19:00-23:30

שני

19:00-23:30

שלישי

19:00-23:30

רביעי

19:00-23:30

חמישי

19:00-23:30

שישי

14:00-23:00

שבת

09:30-23:30

Print Friendly, PDF & Email
לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן