23.06.2022

התייחסות לפגיעה במרחב הציבורי

לאחרונה רוססה על קיר הקניונית כתובת פוגענית כלפי הצוות.

מעשה קונדס של ילדים.

מערכת החינוך עודכנה ותקיים עם כלל ילדי המערכת שיח בנושא השמירה על המרחבים הציבוריים ומשמעויות מעשים כגון אלה.

אנו מבקשים מהורים לשוחח עם ילדיהם, ואם ילדם מעורב, לפעול להשבת המצב לקדמותו.

 

שירותים ציבוריים מתחת לחדר האוכל:

 

בהמשך לפרסום קודם בנושא ועקב רמת הלכלוך הנמשכת, החל מיום ראשון הקרוב יהיו השירותים נעולים, ובשעות פתיחת הקניונית יהיו תלויים מפתחות על קיר הכניסה. הם מיועדים ללקיחה ע”י מבוגר שיחזירם (לאחר נעילת השירותים) למקום בתום השימוש.

בשעות שהקניונית סגורה, השירותים יהיו נעולים.

לנעורים (בנסיך הקטן) יהיה מפתח לשימושם, והניקיון בגין השימוש בשעות הפעילות הינו באחריות מערכת החינוך.

בתקווה ששינוי זה יסייע לשמור בצורה טובה ומכבדת יותר על המקום ועל ניקיונו לטובת כלל הציבור.

בברכה  שרון אולמן

מנהלת קהילה

052-2232977

משולחן מש"א

מועצת חינוך – קול קורא ל-2 נציגי/ות ציבור

המועמדים יבחרו בקלפי.

כפיפות: הנהלת קהילה

מטרות :

 • להוות גוף מטעם הקהילה שתהיה לו מחויבות ציבורית וארגונית לקיומה ולפיתוחה של מערכת החינוך בקיבוץ
 • לדאוג להמשך התנהלות מקצועית של מערכת החינוך של הקיבוץ
 • להוות גוף מקשר בין הקהילה למערכת החינוך וממערכת החינוך לקהילה
 • להתוות את חזון מערכת החינוך, לקבוע מדיניות חינוכית וערכית, ולפעול למימושה

תחומי אחריות של מועצת החינוך:

 • תהווה צוות חשיבה, תמיכה וגיבוי למערכת החינוך המקצועית.
 • תדאג לקיום דיאלוג רציף בין הקהילה לבין מערכת החינוך המקצועית.
 • תבחן ותלווה את השינויים בקהילה ותדון בהתאמות הנדרשות במערכת החינוך כפי שיידרשו מעת לעת.
 • תייצר שיח משותף עם המסגרות השונות בקיבוץ.
 • תשתף ותשקף לציבור תהליכים והחלטות המתקבלים במערכת.
 • תמנה צוותי עבודה ספציפיים למשימה.

סמכויות מועצת החינוך:

 • תבקר את התנהלות מערכת החינוך בתחום החינוכי, הארגוני והכלכלי.
 • תאשר את התוכנית השנתית של המערכת בתחום החינוכי הארגוני והכלכלי.
 • תאשר מינוי מנהלי/ות החינוך, תנחה ותבקר פעילות.

הרכב מועצת החינוך וכהונתה:

ההנהלה תמנה 10 חברים – על פי הפירוט הבא:

 • מנהל/ת קהילה
 • מנהל/ת החינוך החברתי
 • מנהל/ת הגיל הרך
 • 7 חברים נציגי ציבור אשר נבחרו בקלפי.

קדנציה: 3 שנים, מקסימום 2 קדנציות ברצף. בעת החלפת המועצה – יישארו לפחות 2 חברים ותיקים על מנת לשמר את התנהלותה.

המועצה תתכנס אחת לרבעון או לפי צורך לפי החלטת מנהלת הקהילה.

המעוניינים מוזמנים לפנות אלי למייל- masha5@maale5.com

עד ליום 7.7.2022

אילת וולובסקי – מנהלת מש”א

ועדת תכנון ומרחב ציבורי – קול קורא

דרוש/ה  נציגי ציבור שייבחרו בקלפי

יתרון לחברים בעלי ידע וניסיון בתחום הבניה, התכנון, האדריכלות ואדריכלות נוף

תפקיד– עיצוב המרחב הציבורי הפיזי בהתאם לצרכי הקהילה. תכנון ארוך וקצר טווח ותיעדוף פרויקטים.

מטרות :

 • קידום תכנון המרחב הציבורי הפיזי על היבטיו השונים – שטחים ציבוריים, מבנה ציבור ועוד.
 • התאמת המרחב הציבורי לצרכי הקהילה באמצעות קידום פרויקטים ויוזמות בשיתוף ובהתייעצות עם בעלי תפקידים, בעלי מקצוע רלוונטיים ונציגי ציבור.

הרכב:

 • מנהל/ת קהילה (יו”ר הועדה)
 • מנהל/ת עסקי
 • 5 חברים נציגי ציבור יבחרו בקלפי.
 • מוזמנים על פי צורך ועניין: יו”ר קיבוץ, מנהל תשתיות, מנהל הנוי ועוד
 • מלווה מקצועי – אדריכל הקיבוץ

קדנציה: 3 שנים.

כפיפות: הנהלת קהילה

המעוניינים מוזמנים לפנות אלי למייל- masha5@maale5.com

עד ליום 30.06.2022

אילת וולובסקי    מנהלת משאבי אנוש

דרוש/ה נציג/נציגת ציבור להנהלה כלכלית

יעוד:

פיתוח, קידום  והבטחת יציבותו ואיתנותו הכלכלית של המגזר העסקי לאורך זמן.

תחום האחריות:

אחראית כלפי האספה ומנהלת הקיבוץ על ענפי המגזר העסקי.

תפקיד הנהלה כלכלית:

 1. גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח המגזר המשקי/עסקי.
 2. דיון על התכניות השנתיות (תכנית עסקית, השקעות, אסטרטגיה) של הענפים והפעילויות העסקיות של הקיבוץ ואישורן.
 3. גיבוש תכנית פעילות העסקים השנתית ורב שנתית של מכלול הפעילות הבאתה לדיון במנהלת.
 4. הכנת תכנית ההשקעות לכלל המשק, הכנתה לדיון ולאישור והכנה באסיפה; מעקב על ביצוע התכנית.
 5. גיבוש מדיניות קרקעות ועסקי נדל”ן והכנת הצעות לאישור.
 6. מעקב ובקרה על ביצוע התכנית המשקית לעומת התכנון.
 7. בחינת הצעות לשותפויות ושינויים בבעלות על עסקי הקיבוץ הגשת ההמלצות למנהלת הקיבוץ
 8. אחריות כוללת לניהול השוטף של המערכת המשקית/עסקית/פיננסית.
 9. אישור מינוי/החלפה רכזי ענפים ופעילויות בתחום העסקים.
 10. מעורבות בניהול מו”מ בעניינים מהותיים הנוגעים לענפים השונים.
 11. אחריות כלפי התאגידים ועבודה אתם – כחברת אחזקות.
 12. ייזום ודיון על תכניות פיתוח, יזמויות ומקורות פרנסה ורווח חדשים ואישורם.
 13. דיון בדוחות הכספיים, כולל תזרים מזומנים.
 14. גיבוש המלצה למנהלת הקיבוץ – לקבלת הלוואות והתחייבויות כספיות חריגות.
 15. אישור תוכניות שנתיות ותוכניות ההשקעות של ענפי המשק ועסקי הקיבוץ.
 16. אחראית על תפקוד הנהלת החשבונות ומערכת המידע, תמחיר וכספים.

 

התכנסות: הנהלה כלכלית מתכנסת באופן קבוע בימי שני בשעה 17:30 אחת לחודש, וכן יש התכנסויות נוספות לפי צורך.

בחירה: בקלפי                            אורך קדנציה: 3 שנים.

חברים המעוניינים להגיש את מועמדותם מוזמנים לשלוח אלי את שמם עד לתאריך 30.06.2022

למייל masha5@maale5.com

אילת וולובסקי    מנהלת משאבי אנוש

תרומת ילקוטים

הקיץ כבר פה, ואוטוטו בית הספר נגמר! ילקוטי הילדים במצב טוב, ולקראת שנה הבאה יקבלו חדשים?
זה הזמן לתרום את הילקוטים ואת הקלמרים שבמצב טוב, לילדים ממשפחות נזקקות! בואו לקחת חלק בתרומה משמעותית יחד עם קהילת בית ספר אלון, ועמותת “אבאמא”.

בשבוע הבא נמקם ארגזים בכניסה הצדדית לחדר האוכל. עד לתחילת יולי הנכם מוזמנים לשים שם ילקוטים וקלמרים, וגם תיקי-גן שאין לכם צורך בהם,  במצב טוב לאחר כביסה, ואנו נאסוף אותם עבור פרויקט “אבאמא ממלאים ילקוט”.
ניתן לתרום גם ציוד בית ספר חדש שאין לכם צורך בו (קלסרים, מחברות ,ציוד כתיבה וכו’…).

שתמיד נהיה בצד הנותן. תודה!!!!!

לשאלות/בירורים מוזמנים לפנות לשיר גורן או לחן קדם.

85 שנה להקמת הקיבוץ

בשנה הקרובה

נציין 85 שנה להקמת הקיבוץ ו-75 למלחמת השחרור.

לקראת אירועים אלה

אנחנו מארגנים מיזם תיעודי מקיף על סיפור עמידתם של חברי וחברות הקיבוץ

במאבקם על הבית ועל הדרך לירושלים, בפינוי הילדים והחברות

ובהתמודדות בגלות ובשיבה הביתה ושיקום הקיבוץ.

התכנית היא לאסוף ולכנס את כל הסיפורים והזיכרונות האישיים מן המלחמה

 כמו גם תמונות, מסמכים, מכתבים, ראיונות  ותעודות

במטרה להנגיש את סיפורה של מעלה החמישה במלחמת השחרור

 ולהנחילו לדורות הבאים באמצעים שונים, כולל סרט תיעודי.

במסגרת זו נקיים מפגש של בני ובנות הדור השני, ילידי העשור הראשון

שחוו את המלחמה כילדים ויספרו על חוויותיהם וזיכרונותיהם.

המפגש יתקיים ביום ה’, 8 בספטמבר בשעות 09:30-12:30

במוזיאון ובחדר האוכל.

(הזמנות אישיות נשלחו לבני ובנות הקיבוץ, ילידי העשור הראשון)

בהמשך נקיים פעילויות תיעוד נוספות.

חברים וחברות שיש להם חומרים או סיפורים, מוזמנים ליצור איתנו קשר.

הצוות המארגן:

תמרי לוי, שרהלה שטרן, יונה פריטל, נורית גנני, שי שוהמי 

מהארכיון

מבוגרים ונהנים

ישנים בחדשות

תרבות

שובל ינאי

משמשומשו

מרפאה

שעות פתיחה השבוע

טלפון של המרפאה: 02-5098280 / פקס: 02-5347460 מייל: jrmaale@clalit.org.il

יום ותאריך יערה- האחות ראשה-
מזכירה
רופא מחליף
ד”ר מוראד

יום ראשון

26.06.2022


13:00 – 10:00
19:00 – 15:00 13:00 – 10:00

יום שני

27.06.2022

 12:00 – 07:00

19:00 – 15:00

יום שלישי 28.06.2022

     
יום ד’
29.06.2022

12:00 – 07:00

 17:30 – 13:30 16:45 – 13:45

יום ה’

30.06.2022

12:00 – 08:00    
       

השבוע בדיקות דם:

ביום שני  ורביעי בין השעות 7:00-8:30. 

נא להגיע למרפאה  עם מסיכת פנים.

כאשר המרפאה סגורה ניתן לפנות למרפאת אבו גוש,                        טל: 02-5341650

מייל: jrmaale@clalit.org.il

כמו כן, ניתן להתקשר *2700 בכל שעה ולהתייעץ עם אחות.

בשבתות, במצבי חירום בלבד ניתן להתקשר ליערה : 050-7942249

בברכת בריאות איתנה לכולם,

צוות המרפאה

 

 

שעות פעילות ביקור רופא מבשרת

ראשון

19:00-23:30

שני

19:00-23:30

שלישי

19:00-23:30

רביעי

19:00-23:30

חמישי

19:00-23:30

שישי

14:00-23:00

שבת

09:30-23:30

Print Friendly, PDF & Email
לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן