18.11.2021

מש"א דרושים

מכרז לנציגי ציבור להנהלת הקהילה

אנו מחפשים נציגי ציבור להנהלת הקהילה

יעוד:

פיתוח המערכת הקהילתית  וקידום איכות ורמת החיים של חברי מעלה החמישה.

תחום האחריות:

אחריות כלפי האספה ומנהלת הקיבוץ על המוסדות החברתיים, ענפים, יזמויות וועדות שבתחום הקהילה.

תפקידים

 1. גיבוש תוכנית שנתית ורב שנתית של הקהילה, כולל תוכנית השקעות והגשה לאישור מנהלת הקיבוץ.
 2. אישור התוכניות השנתיות וההשקעות של ענפים וועדות בקהילה.
 3. אחריות על קיום הנורמות והתקנונים בתחומי החברה.
 4. אחריות על תפקוד תקין של ענפי השרות והועדות.
 5. ניהול ובקרה של תקציבי הקהילה.
 6. אחריות על תפקוד מש”א.
 7. אישור מינוי/החלפת רכזי ענפים ופעילויות שבתחום הקהילה.
 8. גיבוש המלצה לאספה על בחירת רכזים וחברי ועדות שבתחום הקהילה.
 9. אישור הוצאות/השקעות חריגות בתחום הקהילה.
 10. גיבוש ואישור תקנונים והסכמים שאינם עולים לאספה.
 11. אחריות על גיבוש המלצות לאספה על קבלה או על הוצאת חברים.

בחירה: בקלפי

אורך קדנציה: 3 שנים.

המעוניינים מוזמנים לשלוח אלי את שמם למייל: masha5@maale5.com עד לתאריך 26.11.2021

 

בברכה,                                                           

אילת וולובסקי, מנהלת מש”א

מועצת חינוך – קול קורא ל-4 נציגי/ות ציבור

המועמדים יבחרו בקלפי

כפיפות: הנהלת קהילה

מטרות :

 • להוות גוף מטעם הקהילה שתהיה לו מחויבות ציבורית וארגונית לקיומה ולפיתוחה של מערכת החינוך בקיבוץ.
 • לדאוג להמשך התנהלות מקצועית של מערכת החינוך של הקיבוץ.
 • להוות גוף מקשר בין הקהילה למערכת החינוך לבין מערכת החינוך לקהילה.
 • להתוות את חזון מערכת החינוך, לקבוע מדיניות חינוכית וערכית ולפעול למימושה.

תחומי אחריות של מועצת החינוך:

 • תהווה צוות חשיבה, תמיכה וגיבוי למערכת החינוך המקצועית.
 • תדאג לקיום דיאלוג רציף בין הקהילה לבין מערכת החינוך המקצועית.
 • תבחן ותלווה את השינויים בקהילה ותדון בהתאמות הנדרשות במערכת החינוך כפי שיידרשו מעת לעת.
 • תייצר שיח משותף עם המסגרות השונות בקיבוץ.
 • תשתף ותשקף לציבור תהליכים והחלטות המתקבלים במערכת.
 • תמנה צוותי עבודה ספציפיים למשימה.

סמכויות מועצת החינוך:

 • תבקר את התנהלות מערכת החינוך בתחום החינוכי, הארגוני והכלכלי.
 • תאשר את התוכנית השנתית של המערכת בתחום החינוכי הארגוני והכלכלי.
 • תאשר מינוי מנהלי/ות החינוך, תנחה ותבקר פעילות.

הרכב מועצת החינוך וכהונתה:

ההנהלה תמנה 10 חברים – על פי הפירוט הבא:

 • מנהל/ת קהילה
 • מנהל/ת החינוך החברתי
 • מנהל/ת הגיל הרך
 • 7 חברים נציגי ציבור אשר נבחרו בקלפי.

קדנציה: 3 שנים. מקסימום 2 קדנציות ברצף. בעת החלפת המועצה – יישארו לפחות 2 חברים ותיקים על מנת לשמר את התנהלותה.

המועצה תתכנס אחת לרבעון או לפי צורך לפי החלטת מנהלת הקהילה.

המעוניינים מוזמנים לפנות אלי למייל- masha5@maale5.com

עד ליום 25.11.2021

אילת וולובסקי – מנהלת מש”א

ועדת תכנון ומרחב ציבורי – קול קורא

 

דרוש/ה  נציג ציבור שייבחר בקלפי

יתרון לחברים בעלי ידע וניסיון בתחום הבניה, התכנון, האדריכלות ואדריכלות נוף

 

תפקיד– עיצוב המרחב הציבורי הפיזי בהתאם לצרכי הקהילה. תכנון ארוך וקצר טווח ותיעדוף פרויקטים

 

מטרות :

 • קידום תכנון המרחב הציבורי-הפיזי על היבטיו השונים: שטחים ציבוריים, מבנה ציבור ועוד.
 • התאמתו של המרחב הציבורי לצרכי הקהילה באמצעות קידום פרויקטים ויוזמות בשיתוף ובהתייעצות עם בעלי תפקידים, בעלי מקצוע רלוונטיים ונציגי ציבור.

 

הרכב:

 • מנהל/ת קהילה (יו”ר הועדה)
 • מנהל/ת עסקי
 • 5 חברים נציגי ציבור יבחרו בקלפי.
 • מוזמנים על פי צורך ועניין: יו”ר קיבוץ, מנהל תשתיות, מנהל הנוי ועוד
 • מלווה מקצועי – אדריכל הקיבוץ

קדנציה: 3 שנים.

כפיפות: הנהלת קהילה

המעוניינים מוזמנים לפנות אלי למייל- masha5@maale5.com

עד ליום 25.11.2021

אילת וולובסקי

 מנהלת משאבי אנוש

דרוש/ה דירקטור לתאגיד הגד”ש – “צבר קמה”

 

לתאגיד גידולי השדה שלנו “צבר קמה”  דרוש/ה דירקטור.

 

הגדרת תפקיד

 

 • ייצוג הקיבוץ בתאגיד, השתתפות בישיבות הדירקטוריון

 

דרישות תפקיד

 

 • הכרת תחום גידולי השדה.
 • יכולת קריאה והבנת דוחות כספיים.
 • זמינות לפגישות הדירקטוריון.

 

מינוי: מנהלת הקיבוץ.

 

 

המעוניינים מוזמנים אלי במייל- masha5@maale5.com

עד ליום 5.12.2021

 

 

אילת וולובסקי

 מנהלת משאבי אנוש

משולחנה של ועדת הביקורת

בימים אלה הגשנו ליו”ר הקיבוץ, איתן, את דו”ח הביקורת השני והאחרון לשנת 2021 – ועדת התכנון. יחד אתו הגשנו גם שני דו”חות מעקב על הביקורות שנערכו בשנת 2019 – ההתחייבויות הכספיות של הקיבוץ לגורמים חיצוניים והרפת.

אנחנו מקווים שבזמן הקרוב נוזמן להציג את הדו”חות לחברי המנהלת, ולאחר מכן נציג אותם לחברים.

כמו החלטנו על שני הנושאים לביקורת של שנת 2022:

 • מערכת הגיל הרך
 • ענפי הנוי והחצר

חברי ועדת הביקורת: דנה נפתלי, אמי יופה, עפרה פיסצקי

מבקרת הפנים: אורית פורד

סיפורו של העץ "אורן ירושלים"

אורן ירושלים שנקרא לו “האורן” הגיע ארצה עם הגנרל אלנבי במלחמת העולם הראשונה.

עם השנים נקלט יפה בארץ וקיבל את השם “עץ חלוץ”. הוא בהחלט עץ מאד מוצלח, וכדאי להוסיף לו עוד כמה תארים שמגיעים לו בתהליך האבולוציה שלו.

האורן הזה הוא בעל “דם חם” מאד, ושמו בשפת העצים שרף :

כאשר מרגיזים אותו ומדליקים לידו אש, הוא מתלקח בקלות ובמהירות רבה כי השרף הוא סוג של דלק שנקרא טרפנטין. מספיק שהאש הזוחלת אליו מתקרבת, ומיד המחטים שסביבו שהם העלים שלו, נדלקים, ומשם האש מטפסת במהירות עצומה על הגזע שלו, על הענפים שלו וגם על האצטרובלים שהם התחמושת המיוחדת והמסוכנת שלו, וכולם, כל אחוזי הטרפנטין נדלקים. ככל שהאורנים קרובים זה לזה, כך עוצמת האש עולה, והטמפרטורה מגיעה למאות מעלות.

בשלב הזה האצטרובלים הבוערים ניתקים מהענפים ועפים. בגלל החום הרב הם עפים לגובה של עשרות מטרים, ומשם הם ממשיכים לעוף למרחקים של מאות מטרים לפי כיווני הרוח ועוצמתה.

האצטרובלים של האורן הם התחמושת המיוחדת שלו :

במעוף שלהם הם נוחתים על צמרות של אורנים נוספים שנמצאים בדרכם ומדליקים אותם. כך נוצרת “שריפה עילית” שמתפשטת במהירות רבה מאד דרך צמרות האורנים על שטח של עשרות ומאות דונמים.

על שריפה עילית כזו קשה מאד להשתלט ולעצור אותה, בגלל הגובה הרב שלה ועוצמתה.

“חוכמתו” של האורן עוד לא הסתיימה :

בזמן השריפה נפתחים כ-20% מהאצטרובלים שהיו סגורים עדיין וחיכו לשריפה שתגיע, ואז הם מפזרים את הזרעים עם הכנף שלהם, שנוחתים על כל השטח שנחשף בשריפה.

יכולת הנביטה והגדילה המהירה של זרעי האורן הופכים אותו לשליט החדש על ה”שטח המשוחרר” שהתפנה.   בהשוואה לעצים אחרים יודע האורן לגדול בקצב מהיר מאד גם באדמה השטחית והסלעית של ההרים. הוא גם מסתפק בכמות הגשמים שיורדים באזור שלנו.   

צפיפות הנביטה והגידול של האורן מאפשרים לו להיות השליט הגדול בשטח, אלא אם בני האדם יפריעו לו בכך, ובכל מקרה, גם אם יעשו זאת, יהיה קשה יותר לטעת ולגדל ב”שטחים הכבושים” עצים שיחליפו את אורן ירושלים מאשר לדלל את האורנים שכבר גדלו ונאחזו בקרקע.

נכון לעכשיו, אורן ירושלים הוא העץ השכיח ביותר באזור ההררי שלנו, ואם אנחנו רוצים לשנות את המציאות הזו שבה הוא השליט הגדול, כדאי ללמוד ולנסות לשנות את המצב שמשתנה גם הוא עם שינויי האקלים שכבר נוחתים עלינו לרעה.

על כך אנו עובדים בקיבוץ ביזמות  “צמצום נזקי השריפות” במשך עשר השנים האחרונות.

בברכה – עמוס נבט

תרומות

שלום לכולן!

עדכון: ניתן להביא תרומות עד 21.11 (ולא עד ה-16.11 כפי שפורסם). *לאחר מכן אני מבקשת לא לשים אצלי יותר תרומות בחוץ עד ל- 1.3.21*.

הרבה תודה מהמקלטים על העזרה עד כה!

מהארכיון

 

שתי ידיעות שהתפרסמו במעלה ההר

ב-18.11.55, היום לפני 66 שנים

 

מזל

הארבה שפלש לדרום הארץ הגיע עד גבולות הפלחה שלנו. הוא שכן כבר בכפר מנחם, אך, כאמור, שיחק לנו המזל ושדותינו ניצלו.

גוברת סכנת הכלבת

הכלבת היא אחת המחלות הקטלניות חשוכות המרפא. מספר הנשוכים בחודש אוקטובר – 600. עשרות כלבים בלתי מחוסנים מסתובבים בחצרנו ועל ידם עוד כמה עשרות שלשכנינומשם. האם לאסון נחכה?

מטיילים ונהנים

ישנים בחדשות

תרבות

זיכרון קיבוצי

לזכרה של סוניה הנדלר-טלשיר ז”ל (1964 – 1913)

לפני 57 שנה הלכה לעולמה סוניה הנדלר-טלשיר ז”ל, ממייסדות מעלה החמישה.

סוניה נולדה בעיר ברזנו, על נהר סלוץ ברוסיה, עלתה לארץ בשנת 1934 והצטרפה לגרעין המייסד של הקיבוץ.

אביה שהיה מראשי הקהילה,  נרצח עם בני משפחתו במלחמת העולם השנייה.

סוניה נישאה לצבי, ובמהלך השנים נולדו ילדיהם: גילה, דודיק והתאומים אמי ותמי שנולדו תוך כדי הקרבות במלחמת השחרור. דבר לידתם נודע לצבי במהלך אשפוזו בבית החולים לאחר פציעתו בקרב על גבעת הראדאר. בקיבוץ עבדה סוניה בענפי המשק השונים, ביניהם “במטבח הקטן”, שבו הכינו את האוכל לילדי הקיבוץ. כמו כן עבדה בהנהלת החשבונות של הקיבוץ.

סוניה הייתה אשה שמחה ומשפחתית וזכתה לנכד.

 נפטרה בטרם עת, בת 51 במותה.

יהי זכרה ברוך

לזכרו של משה בימן ז”ל (2009– 1940)

לפני 12 שנה הלך לעולמו משה בימן ז”ל, בן וחבר קיבוץ מעלה החמישה.

משה נולד למייסדי הקיבוץ, וחי בקיבוץ כל חייו.

משה נישא למרים, בת הקיבוץ, ונולדו בנותיהם: הגר ונלי.

משה היה איש עבודה מחוייב ואיכפתי. במהלך השנים עבד בענפי הקיבוץ השונים. שנים רבות עבד בפלחה ובמסגריה. היה איש אגודת המים ועבד ב”מי הרי יהודה” עד מותו בטרם עת.

בעקבות אהבתו לסוסים הקים וטיפח את האורווה בקיבוץ, וגידל דורות של אוהבי סוסים בקיבוץ שהקימו לזכרו את האורווה מחדש.

משה אהב טיולים והירבה לטייל בארץ ובחו”ל.

משה זכה בשלוש נכדות. מחלתו הכריעה אותו, והוא נפטר בטרם עת, בן 69 שנה.

יהי זכרו ברוך.

מרפאה

שעות פתיחה השבוע

יום ותאריךיערה- האחותראשה-
מזכירה
ד”ר מירה

יום ראשון

21.11.21

19:00 – 16:00 19:00 – 15:00 19:00 – 16:30 

יום שני

22.11.21

 12:00 – 07:0019:00 – 15:00 10:00-12:30

יום שלישי 23.11.21

   
יום ד’
24.11.21
12:00 – 07:00  12:00 – 08:0007:30-10:00

יום ה’

25.11.21

   
    

השבוע בדיקות דם:

ביום שני+רביעי בין השעות 7:00-8:30. 

נא להגיע למרפאה  עם מסיכת פנים.

לידיעתכם: הגיעו חיסוני שפעת למרפאה.

כאשר המרפאה סגורה ניתן לפנות למרפאת אבו גוש,                        טל: 02-5341650

מייל: jrmaale@clalit.org.il

כמו כן, ניתן להתקשר *2700 בכל שעה ולהתייעץ עם אחות.

בשבתות, במצבי חירום בלבד ניתן להתקשר ליערה : 050-7942249

בברכת בריאות איתנה לכולם,

צוות המרפאה

 

 

שעות פעילות ביקור רופא מבשרת

ראשון

19:00-23:30

שני

19:00-23:30

שלישי

19:00-23:30

רביעי

19:00-23:30

חמישי

19:00-23:30

שישי

14:00-23:00

שבת

09:30-23:30

Print Friendly, PDF & Email
לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן