16.06.2022

עדכון שוטף משולחן המנהלת

עדכון שוטף משולחן המנהלת

חברים שלום,

בחודשים האחרונים עוסקים המנהלים הפעילים ומנהלת הקיבוץ במגוון נושאים. להלן עדכון קצר לגבי חלקם:

 1. שיוך דירות ותב”ע חלוקה למגרשים: כפי שדווח גם בעבר, נושא שיוך הדירות תופס מקום נכבד בעיסוק היומיומי וחוצה ארגון גם בצד העסקי (הסדרת שימושים ורמ”י ) וגם בצד הקהילתי (קידום וריענון החלטות השיוך בצוות חברתי שיוך דירות).

“תיק השיוך” מוכן להגשה לרמ”י ו”ממתין” להשלמת המסמך האחרון: תוכנית חלוקה למגרשי מגורים. תוכנית זו נדונה ואושרה בוועדה המקומית והופקדה. בפגישה שנערכה בוועדה מחוזית העירו מספר נקודות טכניות, אשר תיקונם סוכם גם עם הוועדה המקומית, עם יועמ”ש המועצה ועם נציגי הוועדה המחוזית.

לפיכך בימים הקרובים תוגש התוכנית שוב לאחר התיקונים ותופקד ל- 60 יום נוספים אשר בסופם תועבר לחתימה ולמתן תוקף ותיכלל במסמכי השיוך .

בהשלמת התהליך הנ”ל נוכל לתאם מול רמ”י את השלב האופרטיבי של קידום השיוך, שמאות המגרשים ועוד.  עדכונים נוספים בעניין יופצו בהמשך.

 1. פעימה שישית: מנהלת הפעימה השישית התכנסה לפני שבועיים לקידום החלק המשפטי של הערכות ל”מכרז” קבלני פיתוח. נושא זה מנוהל ומקודם על ידי מנהלי הפרויקט מ’בית בקיבוץ’ בשאיפה להיות מוכנים למועד קבלת היתר הפיתוח.

היתר הפיתוח: הסתיים תהליך ארוך ומייגע של השלמת תנאי סף, בקרות, בדיקות של הוועדה המקומית, והוא ישובץ לדיון בוועדה הקרובה. לאחר קבלת “החלטה בתנאים”, ניכנס לשלב הסופי של השלמת תנאי ההיתר (חלקם הגדול כבר מטופלים במקביל), וככל שלא יהיו הפתעות נוספות, יקרה ה”נס”, ונקבל היתר פיתוח לשכונה. היעד שאליו מכוונים לתחילת עבודות הפיתוח – אוקטובר, אבל כמובן מותנה בקבלת ההיתר.

 1. סליקה אוטומטית וחובות חברים: גובה החובות של מספר חברי קיבוץ לקיבוץ הנובע מאי תשלום ומפיגורים בסליקת התקציב האישי, נושק ל 1 מיליון ₪ …

מצב זה אינו תקין ואינו בריא להתנהלות השוטפת של הקהילה.

מנהלת הכספים יחד עם מנהלת הקהילה פועלות בעדכון ובשיתוף מנהלת הקיבוץ בנושא. מנהלת הקיבוץ קידמה וריעננה את נהלי העבודה בנושא. הם יפורסמו במקביל. אני מבקש מכלל החברים להסדיר את אמצעי הסליקה האוטומטית ולשלם בזמן את ההוצאות השוטפות.

להקלה על החברים נפתחו והוסדרו מספר רב של מסלולי סליקה לבחירתם. שאלות בנושא ניתן להפנות גם לאתי חובב, מנהלת הכספים.

 1. פרויקטים קהילתיים לרווחת בני הנוער והילדים אשר מקודמים בימים אלו בשאיפה לסיים בהקדם ועוד הקיץ :
 • מועדון נוער במנה הכולבו הישן.
 • מגרש נוסף משולב טניס/כדורעף/כדורגל.
 1. נושא האג”ח/דיבידנד נדון שוב בהנהלות. לאחר בדיקה כלכלית רב שנתית יוצג הנושא בקרוב באסיפת הקיבוץ.
 2. לאחרונה נכנס לעבודה בקיבוץ מוני יהודה בתפקיד אחראי השכרות ונכסים. נאחל למוני בהצלחה בתפקידו.

 

שבת שלום וחופשת קיץ מוצלחת לילדים.

איתן

טיפול בחזירי בר

טיפול בחזירי בר

בהמשך להתמודדות עם הנושא נעשו בירורים עם גורמים מרשות הטבע והגנים, והובן שציד חזירים המתבצע מעת לעת באזורים שונים מחוץ לתחומי הישובים ע״י ציידים מתנדבים עשוי לדלל במידה מסוימת את אוכלוסיית החזירים, אך פעולה זו איננה יכולה למנוע את התופעה, וכל ישוב צריך לפעול גם באופן עצמאי בתחומיו.

לכן אנו מתמקדים בפתרונות פנימיים כגון החלפת מיכלי האשפה ופיזור חומר שאמור להרחיק את החזירים. 

פתרון קבוע בטווח הארוך הוא גידור מסודר סביב לקיבוץ כולו, שיקודם ככל שפרויקט הגדר הסולרית יאושר בקלפי.

לצד אלה יש להקפיד לא להשאיר שאריות אשפה במרחב הציבורי ולוודא שהפחים סגורים ולא עולים על גדותיהם.

נמשיך ונעדכן. 

משולחן מש"א

ועדת תכנון ומרחב ציבורי – קול קורא

דרוש/ה  נציגי ציבור שייבחרו בקלפי

יתרון לחברים בעלי ידע וניסיון בתחום הבניה, התכנון, האדריכלות ואדריכלות נוף

תפקיד– עיצוב המרחב הציבורי הפיזי בהתאם לצרכי הקהילה. תכנון ארוך וקצר טווח ותיעדוף פרויקטים.

מטרות :

 • קידום תכנון המרחב הציבורי הפיזי על היבטיו השונים – שטחים ציבוריים, מבנה ציבור ועוד.
 • התאמת המרחב הציבורי לצרכי הקהילה באמצעות קידום פרויקטים ויוזמות בשיתוף ובהתייעצות עם בעלי תפקידים, בעלי מקצוע רלוונטיים ונציגי ציבור.

הרכב:

 • מנהל/ת קהילה (יו”ר הועדה)
 • מנהל/ת עסקי
 • 5 חברים נציגי ציבור יבחרו בקלפי.
 • מוזמנים על פי צורך ועניין: יו”ר קיבוץ, מנהל תשתיות, מנהל הנוי ועוד
 • מלווה מקצועי – אדריכל הקיבוץ

קדנציה: 3 שנים.

כפיפות: הנהלת קהילה

המעוניינים מוזמנים לפנות אלי למייל- masha5@maale5.com

עד ליום 30.06.2022

אילת וולובסקי    מנהלת משאבי אנוש

דרוש/ה נציג/נציגת ציבור להנהלה כלכלית

יעוד:

פיתוח, קידום  והבטחת יציבותו ואיתנותו הכלכלית של המגזר העסקי לאורך זמן.

תחום האחריות:

אחראית כלפי האספה ומנהלת הקיבוץ על ענפי המגזר העסקי.

תפקיד הנהלה כלכלית:

 1. גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח המגזר המשקי/עסקי.
 2. דיון על התכניות השנתיות (תכנית עסקית, השקעות, אסטרטגיה) של הענפים והפעילויות העסקיות של הקיבוץ ואישורן.
 3. גיבוש תכנית פעילות העסקים השנתית ורב שנתית של מכלול הפעילות הבאתה לדיון במנהלת.
 4. הכנת תכנית ההשקעות לכלל המשק, הכנתה לדיון ולאישור והכנה באסיפה; מעקב על ביצוע התכנית.
 5. גיבוש מדיניות קרקעות ועסקי נדל”ן והכנת הצעות לאישור.
 6. מעקב ובקרה על ביצוע התכנית המשקית לעומת התכנון.
 7. בחינת הצעות לשותפויות ושינויים בבעלות על עסקי הקיבוץ הגשת ההמלצות למנהלת הקיבוץ
 8. אחריות כוללת לניהול השוטף של המערכת המשקית/עסקית/פיננסית.
 9. אישור מינוי/החלפה רכזי ענפים ופעילויות בתחום העסקים.
 10. מעורבות בניהול מו”מ בעניינים מהותיים הנוגעים לענפים השונים.
 11. אחריות כלפי התאגידים ועבודה אתם – כחברת אחזקות.
 12. ייזום ודיון על תכניות פיתוח, יזמויות ומקורות פרנסה ורווח חדשים ואישורם.
 13. דיון בדוחות הכספיים, כולל תזרים מזומנים.
 14. גיבוש המלצה למנהלת הקיבוץ – לקבלת הלוואות והתחייבויות כספיות חריגות.
 15. אישור תוכניות שנתיות ותוכניות ההשקעות של ענפי המשק ועסקי הקיבוץ.
 16. אחראית על תפקוד הנהלת החשבונות ומערכת המידע, תמחיר וכספים.

 

התכנסות: הנהלה כלכלית מתכנסת באופן קבוע בימי שני בשעה 17:30 אחת לחודש, וכן יש התכנסויות נוספות לפי צורך.

בחירה: בקלפי                            אורך קדנציה: 3 שנים.

חברים המעוניינים להגיש את מועמדותם מוזמנים לשלוח אלי את שמם עד לתאריך 30.06.2022

למייל masha5@maale5.com

אילת וולובסקי    מנהלת משאבי אנוש

מגרש פטאנק

מהנעשה בפטאנק – petanque

לפני מספר שבועות קיבלנו את הבשורה שליד מגרש הכדורסל מקימים מגרש טניס

וצריך להעביר את מגרש הפטאנק למקום חלופי.

דאגתי, חשבתי “הלכה לנו העונה”. לשמחתי הרבה התבדיתי. המגרש נבנה כמתוכנן ובמהירות.

בהזדמנות זאת, תודה להנהלת הקהילה על ההחלטה, להשקעה הלא כל כך קטנה בהקמת 

המגרש החלופי. ותודה מיוחדת לדורון עזר על הליווי הצמוד, על הרגישות ועל הסבלנות 

הרבה שגילה מולי.

חברים המעוניינים להצטרף לנסות את המשחק מוזמנים למגרש.

אנו כרגיל נמשיך לשחק וליהנות.

                                                                                                 אברהם אשכנזי

"ספר במתנה..."

מהארכיון

מבוגרים ונהנים

ישנים בחדשות

תרבות

שובל ינאי

משמשומשו

מרפאה

שעות פתיחה השבוע

טלפון של המרפאה: 02-5098280 / פקס: 02-5347460 מייל: jrmaale@clalit.org.il

יום ותאריך יערה- האחות ראשה-
מזכירה
ד”ר מירה

יום ראשון

19.06.2022


19:00 – 14:00
19:00 – 15:00 19:00 – 16:30

יום שני

20.06.2022

 12:00 – 07:00

19:00 – 15:00 12:00 – 10:00

יום שלישי 21.06.2022

     
יום ד’
22.06.2022

12:00 – 07:00

 12:00 – 08:00 10:00 – 07:30 

יום ה’

23.06.2022

12:00 – 08:00    
       

השבוע בדיקות דם:

ביום שני  ורביעי בין השעות 7:00-8:30. 

נא להגיע למרפאה  עם מסיכת פנים.

כאשר המרפאה סגורה ניתן לפנות למרפאת אבו גוש,                        טל: 02-5341650

מייל: jrmaale@clalit.org.il

כמו כן, ניתן להתקשר *2700 בכל שעה ולהתייעץ עם אחות.

בשבתות, במצבי חירום בלבד ניתן להתקשר ליערה : 050-7942249

בברכת בריאות איתנה לכולם,

צוות המרפאה

 

 

שעות פעילות ביקור רופא מבשרת

ראשון

19:00-23:30

שני

19:00-23:30

שלישי

19:00-23:30

רביעי

19:00-23:30

חמישי

19:00-23:30

שישי

14:00-23:00

שבת

09:30-23:30

Print Friendly, PDF & Email
לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן