14.04.2022

משפחת יהודאי

קהילת מעלה החמישה היקרה,

בשעה הקשה ביותר שידעה משפחתנו זכינו לחיבוק ענק, תמיכה איתנה וים של אהבה שעטפו אותנו מכל כיוון ועזרו להתמודד עם האבל הכבד שירד עלינו עם מותו של אבא.

אין מילים להודות לכל כך הרבה חברים שטרחו לחמם את לבבותינו השבורים, למלא את קיבותינו במטעמים מנחמים, היטו אוזן קשבת ותרמו מילות עידוד. כל אחד ואחת מכם חיזקו עד מאוד.

תודה מיוחדת למספר בעלי תפקידים שליוו אותנו בחודשים האחרונים במסירות, ברגישות ובאנושיות אין קץ:

לצוות המרפאה: ד”ר מירה, יערה וראשה – המלאכיות שלנו שלא השאירו אותנו לרגע לבד, היו זמינות עבורנו יומם וליל, ביום חול ובשבת. השירות שנתתן היה מעל ומעבר בכל רובד אפשרי.

לענת דגני – תמיד זמינה עם עצה טובה, מכילה, מתעניינת ועוזרת.

למיה כהני – מי היה מאמין שהביטוח אכן פועל כשצריך אותו? בזכותך העיסוק בסוגיה מרתיעה זו היה פשוט ויעיל.

למאיר וילנסקי, שושי גורן, שושי דביר ושיר גורן על הליווי, ההנחייה, העזרה והתמיכה בלוויה ובשבעה. בזכותכם לא נאלצנו להתמודד עם שום עניין טכני. הכל טופל על ידכם ביסודיות ובאמפטיה.

תודה מכל הלב! 

 

בברכת בריאות איתנה וחג פסח שמח,

משפחת יהודאי

חג פסח תשפ"ב

חג הפסח  תשפ”ב                                                 אפריל 2022       

                             “חמץ  או מצה ?”

בסוף החיים ישאלו אותנו

” חמץ או מצה?”

האם החמצנו את החיים

או מיצינו אותם חרף הקשיים,

האם השכלנו להיות אנו עצמנו

מודעים וממצים את בחירותינו,

או שאנחנו בתחושת חמיצות מאכזבת

של הרבה תירוצים ובגרון יש צרבת?

 

שנזכה למצות יותר מומנטים בחיים,

שנזכה לאהוב ולהיות אהובים,

שנדע לעשות את מה שאנו אוהבים,

שנקבע ונקדם ערכים חיוניים וחשובים,

          “אז חמץ או מצה?”

בוודאי מצה של מיצוי ומציאה והתמצאות,

של הבחנה בין עיקר לטפל בלי תקיעות,

של שקט, שלום ושלווה והמון התרפאות.

                                      (מאיר ע”פ השיר של לימור אידית ליסה)

מהנהלת החשבונות

סיום שנת 2021

לחברים שלום,

לפי החלטות הקיבוץ, על כל החברים להעביר בכל שנה  מסמכים הקשורים בהכנסותיהם.

עובדים שכירים – אנא העבירו את תלוש השכר של חודש 12.2021.
אם החלפתם עבודה במהלך השנה, אנא העבירו גם את התלוש האחרון מהעבודה הקודמת.

פנסיונרים – אנא העבירו את תלושי הפנסיה של חודש 12.2021.

נשים שהיו בחופשת לידה במהלך השנה– אנא העבירו אישור מביטוח לאומי על דמי הלידה ששולמו לכן.

חברים אשר קיבלו דמי אבטלה במהלך שנת 2021– אנא העבירו אישור מביטוח לאומי על דמי האבטלה ששולמו.

מילואים – כל חבר שמקבל תגמולי מילואים ישירות מביטוח לאומי ולא דרך תלוש המשכורת, אנא העבירו אישור שנתי על תגמולי מילואים.

עצמאיים העובדים גם כשכירים– אנחנו צריכים גם את תלושי השכר האחרונים שלכם וגם את הדוח השנתי (כאשר יוגש).

כל חבר אשר מקבל הקלות במס מכל סיבה שהיא (סיום תואר/לימודי תעודה, לידת תינוק חדש, נכות כלשהי זמנית או קבועה וכו’) אנא העבירו אישורים על כך.

את תלושי השכר והאישורים ניתן להעביר:

בדואר אלקטרוני:  sactlosh@maale5.comאו בפקס: 02-5347353.

ניתן להשאיר העתק מצולם בתא הדואר של המזכירות או במגירה של חשבת השכר במזכירות.

אנא הקפידו שהעתקי המסמכים יהיו קריאים ובאיכות טובה.

תודה מראש ושנה אזרחית טובה,

הנהלת חשבונות.

דרושים

קול קורא – לנציג ציבור לוועדת ביקורת

דרוש/ה נציג/ה ציבור נוסף לוועדת ביקורת, עקב יציאתה של דנה נפתלי מהוועדה.

חברים הרואים עצמם מתאימים ורוצים לקחת חלק בוועדה מתבקשים לשלוח אלי את פרטיהם עד ליום שני 30.4.2022 למייל- masha5@maale5.com

שימו לב – חברים בוועדה לא יכולים להיות חברים בוועדות /צוותים אחרים.

בברכה,

אילת וולובסקי – מנהלת מש”א

הוועדה לביקורת פנימית

מטרתה ומהותה של  הביקורת הפנימית.

הביקורת הפנימית היא כלי מקצועי המשרת את הקיבוץ, לרבות כל גורמי הניהול והביצוע בתחומי המשק והחברה.

הביקורת בודקת ומעריכה פעילויות ותוצאותיהן באופן בלתי תלוי.

כמו כן עוקבת הביקורת אחרי ביצוע ההחלטות ואחרי הטיפול בנושאים שכבר עברו ביקורת.

הביקורת משפרת תהליכים ומסייעת להגיע לניהול תקין יותר ע”י גילוי ליקויים וגיבוש המלצות לתיקון.

הביקורת הפנימית מתרכזת בתחומים הבאים :

 1. תהליכי קבלת החלטות.
 2. ביצוע מדיניות, יעדים ותוכניות באופן ההולם להחלטות.
 3. התאמת הפעילות לחוקים, לתקנות ולנהלים.
 4. דרכי ניהול הנכסים וההתחייבויות, החזקת כספים והשקעתם.
 5. אמינות הרישום והדיווח.
 6. היעילות התפעולית.

 

המבקר 

המבקר הוא הגורם  המקצועי והביצועי של הוועדה. המבקר יהיה בעל הכשרה מתאימה ובעל ניסיון בעריכת ביקורת פנימית בקיבוצים.

המבקר  לא יהיה חבר מעלה החמישה ולא יהיה קשור לחברי הקיבוץ או לעסקי הקיבוץ.

מינוי המבקר/הפסקת עבודתו הם בסמכות הוועדה.

תחום האחריות וסמכות  של ועדת הביקורת

 1. ועדת ביקורת אחראית לביצוע הביקורת הפנימית.
 2. בראש ועדת הביקורת יעמוד חבר בעל ניסיון ניהולי אשר אינו פעיל בקיבוץ בקדנציה הנוכחית.
 3. חבר ועדת ביקורת לא יהיה פעיל בקיבוץ בתפקיד בעל אחריות או סמכות ניהולית מרכזית.
 4. תוכנית העבודה השנתית ותקציב ועדת הביקורת יוכנו ע”י הוועדה ויובאו לאישור אסיפת הקיבוץ.
 5. כל הפעילויות בתחום העסקי ובתחום החברתי תהיינה חשופות בפני המבקר הפנימי (כולל עסקים   

 שהקיבוץ שותף בהם עם גורמים אחרים).

 1. ועדת הביקורת לא תעסוק בתחום הפרט ובסכסוכים בין חבר לחבר ובין חבר למוסדות.
 2. קביעת נושאי הביקורת (תוכנית הביקורת), הקף פרסומם של דוחות הביקורת ועבודתו של המבקר הם

 באחריותה ובסמכותה של הוועדה.

 1. הגופים המבוקרים יהיו מעורבים בתהליך הביקורת ויהיו חייבים להתייחס לדו”ח עוד בשלב הכנת הטיוטה.
 2. אם הוועדה תמצא לנכון, יוגשו דוחות הביקורת למנהלת הקיבוץ לפני פרסומם.
 3. דוחות הביקורת יפורסמו באסיפה.
 4. כל חבר וכל בעל תפקיד בקיבוץ רשאי לפנות לוועדה ולהציע עריכת בדיקה של נושא או פעילות כלשהי.

 ועדת הביקורת תשקול את הפנייה ותיזום פגישות עם ממלאי תפקידים לפי שיקול דעתה.

 1. נציג ועדת ביקורת או המבקר רשאי להיות נוכח בישיבה של כל ועדה או גוף ניהולי וזאת לאחר תאום מראש עם רכז הועדה או עם ממלא התפקיד המתאים.

כל חומר ומידע שיידרש יועבר למבקר בלבד.

אין לחברי הוועדה הסמכות לעשות עבודת ביקורת עצמאית.

הרכב ועדת הביקורת 

יו”ר הועדה, מבקר פנים – חיצוני, 3 נציגים נבחרים  (חברים שלא בתפקיד ניהולי מרכזי).

 

דרוש/ה

נציג/ה

למועצת התנועה הקיבוצית

 

מדובר בכ-8-12 ישיבות בשנה (כרגע בזום) בהן ידונו בנושאים חשובים שעל סדר היום של התנועה הקיבוצית והקיבוצים. 

*המועמד מחויב להיות חבר אגודת מעלה החמישה

 

בחירה: במנהלת

המעוניינים מוזמנים לשלוח אלי את שמם למייל: masha5@maale5.com    עד לתאריך 30.4.2022

בברכה,

אילת וולובסקי, מנהלת מש”א

קניונית

קניונית מעלה החמישה

מאחלת לקהל לקוחותיה חג פסח שמח

שעות הפתיחה בחג הפסח :

ערב פסח יום שישי 15/4/22 – פתוח עד 13:00

ערב שביעי של פסח יום ה’ 21/4/22 – פתוח עד 13:00

בחוה”מ שעות פתיחה רגילות

ספריה

שעות פתיחת הספרייה במהלך החג

 

היום, יום חמישי, 14.4, הספרייה פתוחה כרגיל, שעת סיפור ב- 16:30

שבת, 16.4, חג ראשון – הספרייה סגורה

יום רביעי, חול המועד – הספרייה פתוחה בשעות 16:00 – 18:00, ללא שעת סיפור

יום חמישי, 21.4, ערב חג שני – הספרייה סגורה

שבת, 23.4, אסרו חג – הספרייה פתוחה כרגיל בשעות 11:00 – 12:00

 

ישנים בחדשות

הגיל השלישי

מרפאה

שעות פתיחה השבוע

טלפון של המרפאה: 02-5098280 / פקס: 02-5347460 מייל: jrmaale@clalit.org.il

חברים יקרים!

ראשית נאחל לכולכם חג אביב שמח והרבה בריאות.

שבוע הבא 17-23.4.2022 חוה”מ  פסח ולכן כלל מרפאות הכללית עובדות חצאי ימים. 

שימו לב כי לוח שעות הפעילות משתנה והיערכו אל כך בהתאם.

בברכת חג שמח

צוות המרפאה

יום ותאריך יערה- האחות ראשה-
מזכירה
ד”ר מירה

יום ראשון

17.04.2022

14:00 – 08:00
חופש 14:00 – 12:00

יום שני

18.04.2022

 11:00 – 07:00

15:30 – 13:30  12:00 – 10:00 

יום שלישי 19.04.2022

     
יום ד’
20.04.2022

11:00 – 07:00 

 12:00 – 08:00 09:30 – 07:30 

יום ה’

21.04.2022

ערב חג    
       

השבוע בדיקות דם:

ביום שני + רביעי בין השעות 7:00-8:30. 

נא להגיע למרפאה  עם מסיכת פנים.

כאשר המרפאה סגורה ניתן לפנות למרפאת אבו גוש,                        טל: 02-5341650

מייל: jrmaale@clalit.org.il

כמו כן, ניתן להתקשר *2700 בכל שעה ולהתייעץ עם אחות.

בשבתות, במצבי חירום בלבד ניתן להתקשר ליערה : 050-7942249

בברכת בריאות איתנה לכולם,

צוות המרפאה

 

 

שעות פעילות ביקור רופא מבשרת

ראשון

19:00-23:30

שני

19:00-23:30

שלישי

19:00-23:30

רביעי

19:00-23:30

חמישי

19:00-23:30

שישי

14:00-23:00

שבת

09:30-23:30

Print Friendly, PDF & Email
לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן