10.06.2021

משולחן ההנהלות

להזכירכם, ביום שני, 14.6,  בשעה 20:00 תתקיים אסיפת חברים פרונטלית במועדון.

להלן סדר יום לאספה לאסיפה,- חומר מקדים ישלח לחברים בדוא”ל.

 

1.מועמדים לוועדות: קרן עזרה הדדית, יו”ר קרן מילואים, קרן מילואים  וצוות צרכים מיוחדים.

 1. פנסיה – אישור נוסח התקנון

לנושא זה הוזמנו יועץ משפטי ויועצת פנסיונית.

 מצורף למטה מסמך מקדים להסבר ולשיתוף התהליך.

 1. מועמדות לניהול מש”א –  בהמלצת המנהלת הוזמנה  להציג מועמדותה  אילת וולובסקי.

 

תושבים  יקרים,

כעת, משכולם חזרו לבתים, כמה מילים על היום המאתגר שעברנו. על אף הלחץ, התחושה הייתה טובה – שמרנו אחד על השנייה ויחד על הבית.

מנהלי הענפים, הצוותים היקרים  שלנו בביטחון, בחינוך, בחירום, ברווחה, בתפעול, במזכירות וברפואה יחד עם הורים, חברים ותושבים  רבים שהגיעו לסייע, פעלו יחד  עם בעלי התפקידים בצורה טובה ורגועה.

פינוי הילדים והמבוגרים התבצע תוך סיוע  מבורך של  הורים, של בעלי תפקידים ושל תושבים  שהתגייסו לסייע.

במזכירות נפתח חמ”ל, וצוות המזכירות כולו התגייס לוודא את קבלת ההודעה על הפינוי עד אחרון התושבים.

חברים רבים הגיעו להתנדב, וחברו לצוותים המקצועיים בסריקת כל בתי הקיבוץ ובסיוע לכל מי שנדרש.

צוותי הרפואה והרווחה פעלו בתחומם ונערכו, וחברים רבים וטובים הגיעו למגרש ולנקודות ההתכנסות כדי לסיוע.

הצוות התפעולי שלנו פעל במקצועיות ובקור רוח באופן שסייע לכוחות ולמענים הקהילתיים.

מנהלות החינוך והרווחה ליוו את ההסעות לשואבה וליוו את הקהילה יחד עם צוות מקצועי מהמועצה  עד להודעת החזרה  תוך מתן מענה לצרכי הילדים, ההורים והמבוגרים. גם צוותי החינוך החברתי התייצבו בשואבה וסייעו בקליטת הילדים, בהרגעה וברישום.

לאורך כל האירוע היה קשר עם גורמי המועצה  בכל התחומים תוך שיתוף הדדי במידע לטובת ניהול החמ”ל  ומענה  לצרכים  השונים: פתיחת תחנת פינוי, הסעות וכו’.

צוותי מד”א, איחוד והצלה הגיעו, ובסיוע חברים צוותו למקום שנדרש.

תודתנו שלוחה למועצה  על קבלת התושבים ע״י גורמים מקצועיים ולתושבי שואבה על האירוח המחמם והמחבק. מעבר לתודות נבחר בקרוב את הדרך להוקיר על כך בשיתוף קהילתי.

תודתנו שלוחה גם למלון על הנכונות לסייע, ליישובי המועצה ולהר אדר שהציעו סיוע בחום.

מטבע הדברים, כל אירוע חרום ומורכב כזה מחייב תחקור והפקת לקחים, ואנחנו מתעתדים לבחון את ההתנהלות כולה ולשפר את הטעון שיפור בשיתוף כל הגורמים המעורבים.

אנחנו מחזקים את ידי כולכם, מאחלים ימים שקטים ורגועים.

אנחנו כאן אתכם ובשבילכם,

לימור

 

חתימה על מסלקה לדו”ח הוראה 4

לחברים שלום,

ביום ב’, 07.06.2021, נשלחה אליכם הודעת SMS, מחברת TENE, ובה קישור לחתימה על אישור לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית.

לפי האישור יוכלו בחברת ‘טנא מבט’ לקבל נתונים בלבד, על החסכונות הפנסיונים של החברים, לשם עריכת הדו”ח האקטוארי למאזן שנת 2020.

אין באישור זה מתן אפשרות למשוך או לבצע כל שינוי אחר בקופות הפנסיה של החבר. זה אישור לקבלת מידע בלבד.

 אנא, היכנסו לקישור, לחצו על הכפתור הירוק “לחתימה על מסמך זה” וחתמו על האישור.

תודה על שיתוף הפעולה.

 

תקנון פנסיה חדש

בשנת 2020 וב-2021 הסדר מנגנון פנסיוני הוגדר כיעד מרכזי בקהילה.

החיסכון הפנסיוני הוא נושא בעל חשיבות גדולה לכל אחד ואחת מאיתנו, אך בקיבוץ יש לו משמעויות נוספות בשל הערבות ההדדית בין החברים.

ערבות הדדית היא אחד מאבני היסוד של הקיבוץ. הקיבוץ מקיים ערבות הדדית על פי ערכיו ועל פי הוראות שבתקנות הערבות.

בהתאם לחוק, הערבות ההדדית בין החברים בתקופת הפנסיה (רשת ביטחון פנסיונית) רחבה יותר מאשר בתקופת העבודה, ויש לכך השלכות משמעותיות על כלל החברים.

בשל השינויים שעבר הקיבוץ בשנים האחרונות, לרבות צמיחה דמוגרפית  ושינוי דרישות רשם האגודות לאבטחת זכויות החברים,  ההסדר הקיים כבר אינו נותן מענה מתאים, ויש צורך לעדכנו, כך שייגן הן על הפנסיונרים והן על כלל חברי הקיבוץ.

מטרת השינוי

נדרש גיבוש התנהלות של חבר/ה הקיבוץ והקיבוץ, שיאפשרו לקיבוץ לקיים  את הערבות ההדדית הנדרשת על פי ערכי הקיבוץ וע”פ הוראות תקנות האגודות השיתופיות.

דהיינו, הסדרת תקנון פנסיה עדכני ושלם, שמסדיר זכויות וחובות פנסיוניות לכל החברים.

 

עקרונות התקנון החדש:

 • הסדרת תקנון פנסיה שלם – התקנון החדש יהיה מסמך משפטי שמקיף ומסדיר את כל ההיבטים של נושא הפנסיה בקיבוץ.

 

 • הסדרת חובות וזכויות פנסיוניות לכלל החברים – התקנון החדש מקיף את כל חברי הקיבוץ, ונותן מענה לקבוצות השונות – ותיקים/ חדשים/ נקלטים.

 

 • שמירת ההסדר הקיים לחברים ותיקים – התקנון החדש שומר על ההסדר הקיים עבור קבוצת תק”א פנסיונרים וחברים שצפויים לצאת לפנסיה בשנים הקרובות.

 

 • חובת הפקדה לכלל החברים – קביעת חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני שתחול על כל החברים בגיל העבודה, מנגנון מקובל לשקיפות ולצידו מנגנון מקובל במקרים של אי הפקדה או משיכת מקורות פנסיוניים (לרבות כספי פיצויים).
 • מנגנון ליווי שוטף – לחברים ע”י צוות פנסיה, לקיבוץ ע”י חברת טנא ייעוץ פנסיוני.

סיכום התהליך שנערך:

החל מהרבעון האחרון לשנת 2020   ועד היום התקיימו מפגשי צוות פנסיה (צוות אד הוק ) בליווי יועץ משפטי ויועצת פנסיונית לגיבוש טיוטת תקנון.

לאחר אישור ההנהלות שותף הציבור באסיפת הסברה, והחברים הוזמנו להציג שאלות/הצעות והסתייגויות.

ההערות שהעלו חברים,  נבחנו על ידי צוות הפנסיה והנהלות הקיבוץ, וחלקן  הוטמעו בתקנון החדש.

התקנון המעודכן אושר בהנהלות הקיבוץ כהמלצה לאסיפה.

 ב-14.6.2021 תיערך אסיפה, ובה יוצגו עיקרי התקנון על ידי צפריר בן אור, יועץ משפטי ויעל זמיר, יועצת פנסיונית  ולאחריה יובא התקנון להצבעה בקלפי.

אנו מזמינים את כל החברים לעיין בחומרים ולהשתתף באסיפה, כך תוכלו להבין לעומק את התקנון ואת משמעויותיו על חיי היום יום של כל אחד מכם.

בברכה

לימור

תודות

        “שמחת בית השואבה”

 • לאנשי שואבה שפתחו בפנינו את ליבם ואת ידם,

לארח ‘אודים מוצלים מאש’ אצלם בבית העם,

הגענו מרוגשים ומבוהלים עמוסי טף וילדים,

גם קשישים ועובדות זרות, לכולם היו פחדים.

 

 • הכל זרם בשפע ובנדיבות – יופי של קבלת פנים,

שולחנות עמוסים, שירות מעולה, ללא גינונים,

מאפים, תבשילים, שלגונים ודברי מתיקה,

דאגתם לכל מחסורינו, הייתה אחלה אספקה.

 

 • אנו מבקשים היום להעלות על נס ומאוד להוקיר,

את טוב ליבכם ואת פועלכם המהיר והמאיר,

ככתוב – ‘אין כמותכם בעליונים וגם בתחתונים’,

תודות מכולנו: סבתות, סבים, אמהות וגם בנים.

 

                                        בשם כל בית מעלה החמישה

                                                מאיר וילנסקי.

משולחן מש"א

דרושים 2 נציגי ציבור להנהלת קהילה

מיכל נוריק ביקשה לסיים את תפקידה כחברת הנהלה

מקום פנוי נוסף

 

הנהלת הקהילה

יעוד:

פיתוח המערכת הקהילתית  וקידום איכות ורמת החיים של חברי מעלה החמישה.

תחום האחריות:

 • אחראית כלפי האסיפה ומנהלת הקיבוץ על המוסדות החברתיים, ענפים, יזמויות, וועדות שבתחום הקהילה.

תפקידים:

 • גיבוש תוכנית שנתית ורב שנתית של הקהילה, כולל תוכנית השקעות והגשה לאישור מנהלת הקיבוץ.
 • אישור התוכניות השנתיות וההשקעות של ענפים וועדות בקהילה.
 • אחראית על קיום הנורמות והתקנונים בתחומי החברה.
 • אחראית על תפקוד תקין של ענפי השרות והועדות.
 • ניהול ובקרה של תקציבי הקהילה.
 • אחראית על תפקוד מש”א.
 • אישור מינוי/ החלפת רכזי ענפים ופעילויות שבתחום הקהילה.
 • גיבוש המלצה לאסיפה על בחירת רכזי וחברי ועדות שבתחום הקהילה.
 • אישור הוצאות/השקעות חריגות בתחום הקהילה.
 • גיבוש ואישור תקנונים והסכמים שאינם עולים לאספה.
 • אחראית על גיבוש המלצות לאסיפה על קבלה או הוצאת חברים.

דרישות תפקיד: זמינות ונכונות להיות שותפים פעילים בוועדה אשליה נבחרים

אורך קדנציה: 3 שנים

בחירות: באסיפה

חברים מכהנים

מיכל נוריק

מסיימת

נציג.ת ציבור

עדי לוי

ממשיכ.ה

נציג.ת ציבור

עמיר פריטל

ממשיכ.ה

נציג.ת ציבור

גוני מירון

ממשיכ.ה

נציג.ת ציבור

דנה זיידס טאובין

ממשיכ.ה

נציג.ת ציבור

יובל עזרא

ממשיכה.ה

נציג.ת ציבור

 

 

 

חברים הרואים עצמם מתאימים ורוצים לקחת חלק בעשיה הקיבוצית, מתבקשים לשלוח בקשה עד 18.06.2021 למייל- jobmasha5@gmail.com.

 

לרפת דרושים.ות

עובד.ת כללי

עובד.ת יונקייה

המעוניינים יפנו לאילן 052-3848084

 

 

 

לחינוך חברתי

דרושים.ות מדיריכים.ות

מתאים לסטודנטים במהלך חופשת הסמסטר

המעוניינים יפנו לאביגיל 054-6654432

 

 


דרוש.ה מלווה להסעות ילדים

נוכחות בבוקר בתחנת ההסעה 7:30 – 8:30

קשר עם בית ספר, הורים ונהגים.

jobmasha5@gmail.com

ממשיכים בדרך יחד

האספה השנתית של ארגון אהדה

ביום שני, 14.6.21

בבית התנועה הקיבוצית, רח’ לאונרדו דה וינצ’י, 13 תל אביב

הורים מיוחדים, מנהלי קהילה, מנהלי בריאות ורווחה, רכזי צוותים

הנכם מוזמנים לבוקר של יחד, העשרה והשראה

בתכנית

 

9.00           הרשמה וקבלת פנים

9.30           ברכות נציגי אהדה והתנועה

9.45           הצגת התוכנית השנתית של אהדה – אישור יו”ר אהדה וחברי המזכירות

עו”ד תמר שי יו”ר אהדה

10.00         זה לא דאון זה up, מפגש מעורר מחשבה והשראה

נדב דגן פלסמן, (רמת הכובש)

המספר על בתו שי, ילדה עם תסמונת דאון. על הורות מיוחדת, שילוב כתפיסת חיים והעיסוק של שי בשחייה מגיל צעיר עד להפיכתה לספורטאית ספיישל אולימפיקס הצעירה בעולם.

11.15         הפסקה

11.30         מעמדם של אנשים עם מוגבלות בקיבוצים

מעמד של בן נסמך או של חבר קיבוץ, ההבדלים בין המעמדים ועמדת הרשם בנושא

עו”ד רותי לירז-שפירא – ממונה תחום רגולציה, ייעוץ ושפיטה, האגף לאיגוד שיתופי

12.30         אפשרויות שונות של מגורים לאנשים עם מוגבלות (בתוך ומחוץ לקהילה הקיבוצית)

פאנל בהשתתפות:

אסף בית אריה – אחראי על הקמת בתים לחיים בקיבוצים בקיבוץ הדתי

ד”ר אורן יורקביץ – מנכ”ל המרכז לייעוץ ושיקום בתנועה הקיבוצית

מירב פנחס – מנהלת תחום הצרכים המיוחדים בקיבוץ שדות ים.

13.30         סיום משוער

 

 • הגעה בתחבורה ציבורית: הליכה קצרה מתחנת רכבת השלום בעזריאלי, או

        אוטובוס מס’ 56, המגיע ישירות לבית התנועה.

 • עלות: 150 ₪ לבעלי תפקידים. לבני משפחה לאנשים עם מוגבלות 100 ₪,
 • התשלום במזומן (הביאו סכום מדויק) או בצ’ק לפקודת המרכז לייעוץ ולשיקום
 • אין אפשרות לתשלום באשראי.

הרשמה:

אתי – אגף חברה תנועה קיבוצית, טלפון 6925245 – 03, מייל tamars.ahada@gmail.com

כללי

מהארכיון

חמשבעים

ישנים בחדשות

תרבות

זיכרון קיבוצי

לזכרו של יצחק וקסלר ז"ל (1916-1992)

 

לפני 29 שנה הלך לעולמו יצחק וקסלר ז”ל, ממייסדי הקיבוץ.

יצחק נולד בוילנה, וקיבל חינוך ציוני. בגיל 19 עלה לארץ כסטודנט, אך נמשך לעבודה בפרדס. ב-1937 הצטרף לקבוצת “במעלה” שהיתה בהכשרה בקריית ענבים. הוא עבד במחצבות ובשמירה, והיה בין המעטים שנשארו ללון בנקודה ולשמור על המקום לאחר העלייה לקרקע.

במלחמת השחרור הופקד יצחק על המרגמה בעמדה הצפונית ולקח חלק בהדיפת כוחות הלגיון שניסו לפרוץ את הגדר ולכבוש את הקיבוץ.

יצחק היה איש אשכולות, יצירתי, יזם וסקרן. הוא יזם את הקמת בית הבד להפקת שמן ממטעי הזיתים שננטשו בסביבה. הוא הקים מעבדה בעמדת הפרייה, ויצר תרופות ומשחות לטיפול בפרות. כשהווטרינר לא הצליח להגיע לקיבוץ בזמן המאורעות, היה יצחק מטפל בהתערבות כירורגית בעת המלטה קשה. יצחק היה איש ספר ומחנך. בגיל מבוגר נרשם לאוניברסיטה העברית וסיים בהצלחה רבה את התואר הראשון במסלול החינוך המיוחד. היה יועץ ומנהל ביה”ס בבית החולים “איתנים”.

יצחק נישא לעדנה, וברבות הימים נולדו ילדיהם: נילי ז”ל , שמעון, הדסה וחיה’לה.

יהי זכרו ברוך.

לזכרה של בלה פייביש ז"ל 1927-2005)

לפני 16 שנה הלכה לעולמה בלה פייביש ז”ל,  מוותיקות הקיבוץ.

בלה נולדה בדורוחו, עיירה קטנה בצפון רומניה. בהיותה בת 13 נרצחו הוריה ע”י רומנים תומכי הנאצים בעיירה. בלה עברה לגור בבית דודתה בבוקרשט. שם הצטרפה לתנועת “גורדוניה”, ובמסגרתה עלתה לארץ.

את דרכה לארץ עשתה באניה מנמל קונסטאנצה לאיסטמבול, משם ברכבת משא לחיפה. לארץ נכנסה בתעודות מזויפות, והועברה לעתלית  ומעתלית הגיעה לקיבוץ.

בקיבוץ הכירה את דוד, ונולדו בנותיהם: ציפי ורינה. בלה עבדה בייעור, במטבח ובבית ההארחה. במשך שנים רבות סבלה מבעיות לב. היא עברה טיפולים ואישפוזים שגרמו לה למגבלות בעבודה, והיא מצאה את מקומה בעבודה במחסן הבגדים והמשיכה לתרום ככל יכולתה.

בשנותיה האחרונות לקחה חלק בפעילות במרכז התעסוקה והיצירה של וותיקות הקיבוץ.

יהי זכרה ברוך.

מרפאה

שעות פתיחה השבוע

יום ותאריךיערה- האחותראשה-
מזכירה
ד”ר מירה

יום ראשון

13.06.21

10:00 – 08:00

19:00 – 16:00

15:00-19:0019:00 – 16:30

יום שני

14.06.21

12:00 – 07:00 12:30 – 10:00
יום שלישי 15.06.21   
יום ד’
16.06.21
   08:00-11:0012:00 – 08:0007:30-10:00

יום ה’

17.06.21

10:00 – 07:00  
    

השבוע בדיקות דם:

ביום שני וחמישי בין השעות 7:00-8:30. 

נא להגיע למרפאה בתיאום מראש עם מסיכת פנים.

כאשר המרפאה סגורה ניתן לפנות למרפאת אבו גוש,                        טל: 02-5341650

כמו כן, ניתן להתקשר *2700 בכל שעה ולהתייעץ עם אחות.

בשבתות, במצבי חירום בלבד ניתן להתקשר ליערה : 050-7942249

בברכת בריאות איתנה לכולם,

צוות המרפאה

 

 

שעות פעילות ביקור רופא מבשרת

ראשון

19:00-23:30

שני

19:00-23:30

שלישי

19:00-23:30

רביעי

19:00-23:30

חמישי

19:00-23:30

שישי

14:00-23:00

שבת

09:30-23:30

Print Friendly, PDF & Email
לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן