10.02.202210

ברכות

משולחן מרכז המשק

 1. הגשת תיק שיוך – בהמשך לפעולות הרבות שבוצעו בשנה האחרונה לקידום הנושא בשיתוף ציבור החברים, התקבל לאחרונה אישור מרמ”י שקיבוץ מעלה החמישה נכנס למתווה הסדרת השימושים המהווה תנאי סף מרכזי מבחינת רמ”י להגשת תיק השיוך. קבלת אישור זה מאפשר כעת לקיבוץ לבצע הגשה מקדמית של תיק השיוך במהלך הרבעון הראשון. הגשה מקדמית עומדת בלו”ז של הארכת הסדר הביניים ובכך מגדרת את הסיכון של הבנים הנקלטים לתשלום של 33%. בהמשך השנה יושלמו שאר המרכיבים בתיק השיוך ובעיקר מתן תוקף לתב”ע חלוקה למגרשים שאושרה להפקדה על ידי האסיפה. דבר זה יאפשר הגשת תיק שיוך מלא. בהקשר זה חשוב להבין שאנו רק בתחילתו של יישום תהליך השיוך הקנייני, ורק לאחר הגשת תיק שיוך מלא שצפויה לקרות עד סוף 2022, יחל תהליך שמאות המגרשים ע”י רמ”י לקביעת השווי שממנו ייקבע גובה התשלום. מובן שנמשיך לעדכן את הציבור בהתקדמות הדברים בהמשך.

 

 1. פיתוח שטח נופש וספורט – ההנהלה הכלכלית עוסקת בחלופות לפיתוח עסקי של האזור הסובב את הבריכה שבו יעוד הקרקע הוא נופש וספורט. הרעיון הוא לייצר במקום מיזם עסקי רווחי על בסיס יעוד הקרקע הקיים שייענה על צרכי הקהילה (בריכה לשימוש החברים) ויהווה אלטרנטיבה עסקית מיטבית לנושא גן האירועים המתקיים במקום בשנים האחרונות, והוארך לקיץ הקרוב לפי אישור האספה. לאחר גיבוש חלופה מומלצת ע”י ההנהלה הכלכלית יוצג הנושא לדיון,להחלטת המנהלת ואספת הקיבוץ.

 

 1. פיתוח אזור התעשיה ומבני המשק – במהלך הרבעון הראשון של 2022 תשלים ההנהלה הכלכלית תכנית עבודה לפיתוח שני המתחמים בכוונה לייצר בהם נכסים מניבים חדשים להשכרה. כדי לקדם את הנושא ברמה המעשית נדרש בשלב ראשון לאשר עסקאות מול רמ”י (הרחבת העסקה הקיימת באזור התעשיה המערבי “כרמית” ועריכת עסקה חדשה באזור מבני המשק ליד בריכת המים העליונה). אנו פועלים לקידום העסקאות עם רמ”י, ונעדכן בהתפתחויות, כולל לו”ז ומשמעויות כספיות.

 

 1. מבנה מכבסות – בסוף 2021 הושלם פינוי הנכס בהתאם להתחייבות הקיבוץ במסגרת הסדרת השימושים מול רמ”י. כזכור, בתב”ע חלוקה למגרשים הוחלט להסב את השימוש במבנה ליחידות קטנות להשכרה. כעת, כשלב ראשון של פרויקט זה, מקודמים על ידי הקיבוץ: תכנון המפורט, תכנית עסקית ותקציב מלא, שיוצגו ויובאו לאישור המנהלת ואספה.

 

 1. פעימה 6 – בקשה להיתר פיתוח נקלטה בוועדה המקומית לאחר שהושלמו התנאים המקדמיים הנדרשים לדיון בה ולאישורה. חברת “בית בקיבוץ” המנהלת את הפרויקט בשיתוף המתכננים, לוחצים לקידום הנושא במהירות האפשרית כך שניתן יהיה לקבל את היתר הפיתוח, לבחור בקבלן ולצאת לביצוע עבודת הפיתוח בקיץ הקרוב. אנו מודעים היטב לרצון ליישם את הפרויקט ולתסכול שנובע מהסיבות הרבות שגרמו לעיכוב עד כה, ובהתאם פועלים בנחישות להסרת החסמים וליציאה לביצוע.

 

 1. הקמת פרויקט סולרי בגגות – הפרויקט שאושר על ידי האספה, יצא לדרך לאחר חתימה עם קבלני הביצוע. בקרוב תחל העבודה בשטח שכוללת: הנחת תשתיות חשמל מעמוד מתח גבוה סמוך לשכונת הבוסתן עד לרפת והקמת המערכות הסולריות על גגות הרפת, תבואות וניצת הדובדבן. נעדכן את הציבור באשר לעבודות הנחת התשתיות הכוללות חפירה וחציית כבישים, ונשתדל להפריע כמה שפחות למהלך החיים השוטף במרחב הציבורי. אנו מניחים שהעבודה על הגגות לא תהווה מטרד לציבור החברים. איש הקשר מטעם הקיבוץ מול הקבלן ולפניות חברים בקשר לעבודות הביצוע הוא דורון עזר, מנהל התשתיות.

 

 1. גדר סולרית – לאחרונה נבחנת אופציה להקמת גדר חדשה בכל היקף הקיבוץ כחלק ממיזם סולרי חדש שיממן את עלותה.  בנוסף לערך הכלכלי של הפרויקט, יוכל ביצועו לתת מענה לקיבוץ במס’ נושאים נוספים, כגון תאורה ומצלמות היקפיות, כמו כן גם להתקנת מערכת מיגון והתראה כנגד שריפות בשטחים הסובבים את הקיבוץ. הרעיון למיזם הגדר הסולרית הוצג לוועדת התכנון, להנהלה כלכלית ולמנהלת הקיבוץ. בגופים אלו סוכם להביאו לשיתוף ציבור שיתקיים בקרוב במטרה להמחיש לחברים את הנושא ולקבל משוב מהציבור גם ברמה העסקית וגם ברמה התכנונית-נופית. מצגת הממחישה את הרעיון ומועד לגבי שיתוף הציבור תימסר לחברים בהמשך. 

בברכה,

ערד סלוצקי

מהנהלת החשבונות

סיום שנת 2021

לחברים שלום,

לפי החלטות הקיבוץ, על כל החברים להעביר בכל שנה  מסמכים הקשורים בהכנסותיהם.

עובדים שכירים – אנא העבירו את תלוש השכר של חודש 12.2021.
אם החלפתם עבודה במהלך השנה, אנא העבירו גם את התלוש האחרון מהעבודה הקודמת.

פנסיונרים – אנא העבירו את תלושי הפנסיה של חודש 12.2021.

נשים שהיו בחופשת לידה במהלך השנה– אנא העבירו אישור מביטוח לאומי על דמי הלידה ששולמו לכן.

חברים אשר קיבלו דמי אבטלה במהלך שנת 2021– אנא העבירו אישור מביטוח לאומי על דמי האבטלה ששולמו.

מילואים – כל חבר שמקבל תגמולי מילואים ישירות מביטוח לאומי ולא דרך תלוש המשכורת, אנא העבירו אישור שנתי על תגמולי מילואים.

עצמאיים העובדים גם כשכירים– אנחנו צריכים גם את תלושי השכר האחרונים שלכם וגם את הדוח השנתי (כאשר יוגש).

כל חבר אשר מקבל הקלות במס מכל סיבה שהיא (סיום תואר/לימודי תעודה, לידת תינוק חדש, נכות כלשהי זמנית או קבועה וכו’) אנא העבירו אישורים על כך.

את תלושי השכר והאישורים ניתן להעביר:

בדואר אלקטרוני:  sactlosh@maale5.comאו בפקס: 02-5347353.

ניתן להשאיר העתק מצולם בתא הדואר של המזכירות או במגירה של חשבת השכר במזכירות.

אנא הקפידו שהעתקי המסמכים יהיו קריאים ובאיכות טובה.

תודה מראש ושנה אזרחית טובה,

הנהלת חשבונות.

מש"א דרושים

עדיין חסרים לנו נציגי ציבור להנהלת קהילה נשמח לפניות

מכרז לנציגי ציבור להנהלת הקהילה

יעוד:

פיתוח המערכת הקהילתית  וקידום איכות ורמת החיים של חברי מעלה החמישה.

תחום האחריות:

אחראית כלפי האספה ומנהלת הקיבוץ על המוסדות החברתיים, ענפים, יזמויות,  וועדות שבתחום הקהילה.

תפקידים

 1. גיבוש תוכנית שנתית ורב שנתית של הקהילה כולל תוכנית השקעות והגשה לאישור מנהלת הקיבוץ
 2. אישור התוכניות השנתיות וההשקעות של ענפים וועדות בקהילה
 3. אחראית על קיום הנורמות והתקנונים בתחומי החברה
 4. אחראית על תפקוד תקין של ענפי השרות והוועדות
 5. ניהול ובקרה של תקציבי הקהילה
 6. אחראית על תפקוד מש”א
 7. אישור מינוי/ החלפת רכזי ענפים ופעילויות שבתחום הקהילה
 8. גיבוש המלצה לאסיפה על בחירת רכזי וחברי ועדות שבתחום הקהילה
 9. אישור הוצאות / השקעות חריגות בתחום הקהילה
 10. גיבוש ואישור תקנונים, הסכמים שאינם עולים לאספה
 11. אחראית על גיבוש המלצות לאסיפה על קבלה או הוצאת חברים

בחירה: בקלפי

אורך קדנציה: 3 שנים.

המעוניינים מוזמנים לשלוח אלי את שמם למייל: masha5@maale5.com עד לתאריך 17.1.2022

בברכה,                                                           

אילת וולובסקי, מנהלת מש”א

עדיין חסרים לנו 2 נציגי ציבור לצוות פנסיה נשמח לנציגים

קול קורא לנציגי ציבור ויו”ר לצוות פנסיה

תחומי אחריות:

 • אחריות על כלל נושאי הפנסיה.
 • ביצוע תקנון הפנסיה.
 • ייזום דיונים בנושאי פנסיה.
 • גיבוש מסגרת תקציבית לתשלומים החלים על הקיבוץ מכוח תקנון להמלצה לאספה, במסגרת אישור התקציב השנתי.
 • אחריות על מעקב, אחר התחייבויות החברים לרכוש זכויות לפנסיה, הזכויות הנצברות בקרנות ומידת התאמתן למתחייב בתקנון.
 • הגדרה ביחד עם המנהלת על אופן מימוש התחייבויות החברים לפי התקנון.
 • יושב הראש ישמש גם כחבר בצוות המנהל הדברים באופן שוטף

תהליך הבחירה:                                                                                     

ראשית יוצגו לבחירה ארבעת נציגי ציבור.                                                        

לאחר שייבחרו נציגי הציבור ייבחר מתוכם יו”ר הועדה.                               

שני סבבי הבחירות יתקיימו בקלפי.                                                                

כפיפות: מנהלת הקיבוץ.                                                                      

קדנציה: 4 שנים.

חברים מוזמנים להגיש מועמדות למייל:masha5@maale5.com

בחירת נציג ציבור אחד למינהלת

חברים המעוניינים להגיש את  מועמדותם  ורואים עצמם מתאימים לדרישות התפקיד  של מנהלת  הקיבוץ מוזמנים להגיש מועמדותם.

בחירת המועמדים תתבצע בקלפי.

עיקרי תפקיד המינהלת

 • גיבוש תכנית אסטרטגית כוללת לקיבוץ
 • בקרה על פעילות הנהלת העסקים והנהלת קהילה ועל עמידתם ביעדים
 • אישור סדר יום לאספה
 • איזון בין העסקים לקהילה
 • אחריות לאיוש משרות בכירות ותפקידים משמעותיים
 • אחריות כוללת על תקציב הקיבוץ
 • גיבוש והובלת תוכניות ותהליכים אסטרטגיים
 • גיבוש התוכניות השנתיות של הקיבוץ בעסקים ובקהילה – תכנית עבודה, תקציב ותוכנית השקעות – לקראת אישורם באסיפה

דרישות:

 • ראייה מרחבית ושיקול דעת
 • אמינות ודיסקרטיות
 • הבנה כלכלית טובה ויכולת קריאת דוחות כספיים
 • נכונות להשקיע בישיבות לפי הצורך
 • למידה והבנה של אחריות הדירקטוריון

התפקיד כולל

השתתפות בישיבות המינהלת בימי שני

השתתפות באספות

המעוניינים להגיש מועמדותם מוזמנים לפנות למייל: masha5@maale5.com

בצירוף תמצית קורות חיים. עד לתאריך 1.2.2022

לפזר אהבה

משפחות בקיבוצים, רוצים גם לפזר אהבה? להכניס עולם ומלואו לביתכם וללבבות שלכם

הצטרפו אלינו למפגש חשיפה לתוכניות ליווי ואומנה לילדים ללא עורף משפחתי.

ניפגש ביום שני, 14/2 בשעה 20:30. המפגש יערך בזום >

https://us06web.zoom.us/j/87552568616…

מהארכיון

מבוגרים ונהנים

ישנים בחדשות

עדכון בנושא כלבים

משמשומשו

תרבות

תרומת דם

מרפאה

שעות פתיחה השבוע

טלפון של המרפאה: 02-5098280 / פקס: 02-5347460 מייל: jrmaale@clalit.org.il

יום ותאריך יערה- האחות ראשה-
מזכירה
ד”ר מירה

יום ראשון

13.02.2022


19:00 – 14:00 
19:00 – 15:00 
19:00 – 16:30

יום שני

14.02.2022

 12:00 – 07:00

19:00 – 15:00  12:30 – 10:00 

יום שלישי 15.02.2022

     
יום ד’
16.02.2022

12:00 – 07:00 

 12:00 – 08:00 10:00 – 07:30 

יום ה’

170.02.2022

     
       

השבוע בדיקות דם:

ביום שני+רביעי בין השעות 7:00-8:30. 

נא להגיע למרפאה  עם מסיכת פנים.

כאשר המרפאה סגורה ניתן לפנות למרפאת אבו גוש,                        טל: 02-5341650

מייל: jrmaale@clalit.org.il

כמו כן, ניתן להתקשר *2700 בכל שעה ולהתייעץ עם אחות.

בשבתות, במצבי חירום בלבד ניתן להתקשר ליערה : 050-7942249

בברכת בריאות איתנה לכולם,

צוות המרפאה

 

 

שעות פעילות ביקור רופא מבשרת

ראשון

19:00-23:30

שני

19:00-23:30

שלישי

19:00-23:30

רביעי

19:00-23:30

חמישי

19:00-23:30

שישי

14:00-23:00

שבת

09:30-23:30

Print Friendly, PDF & Email
לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן