08.12.2022

קלפי

קלפי אלקטרונית תיערך מיום שישי ה-9.12.2022 בשעה 8.00
ועד יום ראשון ה-11.12.2022 בשעה 18.00. 

קלפי ידנית (מסורתית) תיערך ביום ראשון ה-11.12.2022 בשעות 16.00–18.00.

הנושאים להצבעה:

  1. תכנית עבודה ותקציב לשנת 2023
    בהתאם לנוסח שנשלח לחברים בתאריך 6.12.2022.
  2. קבלה לחברות – צחי גל (דז’ינגל).

מכתב לחברים

חברים שלום – לקראת קלפי תוכנית ותקציב 2023

בתום אסיפה שנייה, הדנה בתוכנית העבודה והתקציב לשנת 2023, ייערך בסופ”ש הקרוב קלפי לאישור התוכנית והתקציב.

התוכנית והתקציב, אשר הוכנו והוגשו על ידי הנהלה כלכלית, הנהלת קהילה ומנהלת הקיבוץ משקפים בעיקרם:

  • המשך השגרה הקהילתית, העסקית והכלכלית במעלה החמישה תוך שימור מגמת הגידול בפעילות העסקית, הרווחיות והתזרים החיובי.
  • ללא הצעות והחלטות על העלאות מיסים ו/או קיצוץ סבסודים ופעילויות.
  • עמידה בהחלטות הקיבוץ ויישום תשלומי פנסיה וחלוקת פירות נכסים (אג”ח) לזכאים.
  • שימור פעילות מסיבית בקהילה ובקרקעות המשקפת יישום החלטות ויעדים מרכזיים שקבע הקיבוץ גם ב-2022 וגם ב-2023 (התחלה וסיום בניית התשתיות לפעימה השישית, השלמת תב”ע פרצלציה ותיק שיוך הדירות למינהל והמשך הסדרת מקרקעין לצורך פיתוח עסקי).
  • שימור ופיתוח מנגנונים ופעילויות בקהילה כדוגמת: צרכים מיוחדים, בריאות ורווחה, הנהלת קרן מילואים, ועדת פנסיה, חינוך, תרבות ועוד.


לצורך בקרה על יישום יעדי העבודה לשנת 2022 (אשר תוצג לאסיפה בסיכום שנת 2022) מצ”ב מצגת היעדים כפי שאושרה בתוכנית 2022 וציון סטאטוס בנושאים השונים.

האתגרים והנושאים “על השולחן” רבים ומגוונים ומייצרים דיונים והחלטות בוועדות השונות. המשימות השונות הוגדרו גם בתוכנית העבודה השנתית לשנת 2023.

בהמשך להסתייגות בנושא הדרישה לקיצוץ תקורות / שכר ועוד, נערכו מספר דיונים בנושא, גם במנהלת הקיבוץ וגם עם נציגי המסתייגים.

מנהלת הקיבוץ הוסיפה יעד מרכזי לחציון הראשון של 2023, לבחינה נוספת של הוצאות ועלויות (התייעלות ארגונית) ותציג את המסקנות לאסיפה.

אני  מזמין את החברים (גם אלו שלא השתתפו באסיפות התוכנית והתקציב) להיכנס למנגנון ההצבעה ולהשתתף במהלך החשוב לאישור התוכנית והתקציב השנתי.


שנה (אזרחית) טובה ובהצלחה לכולנו
איתן

ביצוע - יעדים 2022

עץ התות בבית הסבתות

בסוף השבוע האחרון בוצע ללא אישור הקיבוץ גיזום עמוק, עד לכדי כריתה כמעט מלאה, של עץ התות שליד בית הסבתות.    

בבירור הדברים הובהר כי אנו רואים בחומרה רבה את המעשה.

השוכר, עובד מוערך ומקצועי ברפת, הבין את טעותו, את צערם של חברים בקיבוץ ואת הסערה שהמקרה חולל, והביע את התנצלותו.

הדברים הובהרו גם לקבלן שביצע את העבודה על מנת לוודא שמקרה כזה לא יחזור על עצמו.


שרון אולמן – מנהלת הקהילה

בטחון

אנו מחפשים שומרים לעבודה חלקית בימים קבועים.

תנאים טובים ושכר הולם.

לפרטים: שרון ששון – 050-4587033

מהארכיון

מבוגרים ונהנים

ישנים בחדשות

קבלת שבת קהילתית 09.12

תרבות

משמשומשו

מרפאה

שעות פתיחה השבוע

טלפון של המרפאה: 02-5098280 / פקס: 02-5347460 מייל: jrmaale@clalit.org.il

יום ותאריךיערה- האחותראשה- מזכירהד”ר מירה
יום ראשון
11.12.2022
10:30 – 08:00
19:00 – 16:00
19:00 – 15:0019:00 – 16:30
יום שני
12.12.2022
12:00 – 07:0019:00 – 15:0012:30 – 10:00
יום שלישי
13.12.2022
   
יום רביעי
14.12.2022
12:00 – 07:0019:00 – 15:0010:00 – 07:30
יום חמישי
15.12.2022
11:00 – 08:00  
    

השבוע בדיקות דם:

ימים שני ורביעי בין 08:30 – 07:00

נא להגיע למרפאה  עם מסיכת פנים.

כאשר המרפאה סגורה ניתן לפנות למרפאת אבו גוש, טל: 02-5341650

כמו כן, ניתן להתקשר 2700* בכל שעה ולהתייעץ עם אחות.

בשבתות, במצבי חירום בלבד ניתן להתקשר ליערה : 050-7942249

בברכת בריאות איתנה לכולם,

צוות המרפאה

 

 

שעות פעילות ביקור רופא מבשרת

ראשון

19:00-23:30

שני

19:00-23:30

שלישי

19:00-23:30

רביעי

19:00-23:30

חמישי

19:00-23:30

שישי

14:00-23:00

שבת

09:30-23:30

Print Friendly, PDF & Email
לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן