הנהלת חשבונות

מנהלת הכספים: אתי חובב

מיקום:  בבניין המזכירות – קומת הקרקע של המועדון.

כולל:  מנהלת כספים – אתי; ועוד שלוש מחלקות עם שלושה עובדים –

  • מיה כהני – חשבת שכר.

מטפלת בשכירים שעובדים בקיבוץ וכן בתלושי השכר הפנימיים של חברים העובדים בקיבוץ, כולל  גמלאים – גם אלה שעבדו מחוץ לקיבוץ. לאה עוזרת לבעלי תפקידים כאשר הם שוכרים עובדים חדשים – היא מקבלת את החוזה ומרגמת אותו לתלוש. כמו כן היא נותנת ייעוץ מקצועי לבעלי התפקידים בענייני שכר/קליטת עובדים/פיטורים.

מי הפונים?

רכזים שיש להם עובדים שכירים בענייני שכר העובדים.

חברים פונים בנושאים הקשורים לתלושים הפנימיים – אם יש צורך בברור, אם יש טענות וכד’.

איך פונים? בשעות העבודה, למשרד 02-534-7355

  • שרה’לה שטרן – תקציבים אישיים ועוד.

בהיבט החבר היחיד שרה’לה עוסקת בהכנת התקציב האישי  ובענייני הביטוח הלאומי.  כל המידע לגבי דף התקציב אמור להיות אצלה. היא מכינה את כל החומר לסבסוד במערכת החינוך, ואחראית על קופת הבית לחברים הוותיקים (אלה שלגביהם סוכם שימשיכו את מנהג הקיבוץ השיתופי). היא גם מכינה לדיון את החומר של החברים החורגים בתקציב לקראת דיון בצוות האחראי על הנושא.

בהיבט הקיבוצי היא עוסקת בתשלומים לספקים ובקופות (הפקדת צ’קים שמגיעים). כמו כן שרה’לה עושה את התמחיר (עבודת הבסיס לדו”חות  הניהוליים), כולל חיוביים פנימיים (כאשר ענף מחייב ענף אחר על שירות).

מי הפונים?

בעלי התפקידים פונים לברור לגבי חשבוניות, תשלומים וכד’.

חברים פונים אם יש אי בהירות לגבי דף התקציב או אם יש אי הסכמה לגביו, אם יש אי הבנה או בעיה עם הסבסוד (למשפחות הזכאיות), ואם זקוקים לסבסוד. כמו כן פונים לגבי כל הנושאים הקשורים לביטוח הלאומי, והיא מייעצת ואף עוזרת לפנות בכל עניין ועניין.

איך פונים? בשעות העבודה, למשרד 02-534-7354

  • חיררדו – מנהל חשבונות ראשי  02-534-7351

תפקידו של חיררדו הוא הכנת המאזן לביקורת. האחריות שלו היא כלפי גורמי חוץ, כמו מס הכנסה, מע”מ וכד’. הוא עובד מול הלקוחות של הקיבוץ, כמו שוכרים עסקיים, שוכרים פנימיים, ארגון הקניות (משקי דרום), בנקים.

אין לו קשר עם החברים.

  • אתי חובב

אתי אחראית על מערכת המידע (דוחות ניהוליים) שהענפים מקבלים באופן קבוע לאורך השנה לגבי מצבם הכספי. כמו כן היא אחראית על הכנת תכנית המשק בשיתוף עם בעלי התפקידים. היא זו שאמורה להניע את התהליך כולו. בנוסף לכך עופר אחראי על הקשר עם הבנקים (בקשת הלוואות, תכניות עתידיות וכו’).

אתי היא הכלכלנית של הקיבוץ – קביעת עלויות/מחירים; הכנת תכניות עסקיות; בדיקת כדאיות; תכניות התייעלות ופתרונות.  במסגרת כל סוגי האחריות של אתי היא משתתפת  בוועדות – בהנהלת הקיבוץ, בהנהלת קש”ב הוא שותף רק ברמה התפעולית (תקציבים). לוועדות האחרות היא מוזמנת לפי הצורך. למשל, היא יושבת בצוות שקובע מה מגיע לגמלאים מהקיבוץ. כמו כן היא ולימור עוסקות ביחד בנושא חריגות של חברים בתקציב.

באיזה עניינים פונים לאתי?

חברים שמשנים מעמד משכירים לעצמאיים פונים אליו לצורך תהליך המעבר. חברים שהם גם עצמאיים וגם שכירים פונים אליו לקבלת ייעוץ. חברים הזקוקים לאישור על מצב כספי מול הרשויות לצרכים שונים נעזרים בו לצורך כך. כמו כן ניתן לפנות לאתי אם לא יודעים אל מי לפנות בהנה”ח, או שפונים לכתובת אחרת, אולם התשובה אינה מספקת.

איך פונים?

בשעות העבודה, למשרד 02-534-7327  

 

לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן