קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/992/f39_אזהרה מאגר בית זית.pdf