קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/965/f39_מעלה החמישה - הצגת בניה מרוכזת - מול בניה עצמית.pdf