קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/952/f39_טופס חדש ריק להנחת ארנונה.pdf