קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/747/f39_34קורים דברים 31.8.2017.pdf