קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/707/f39_27קורים דברים 13.07.2017.pdf