קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/703/f39_26קורים דברים 6.7.2017.pdf