קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/691/f39_24קורים דברים 22.6.2017.pdf