קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/659/f39_18קורים דברים 11.5.2017.pdf