קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/648/f39_16קורים דברים 27.4.2017.pdf