קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/641/f39_קורים דברים 20.4.pdf