קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/611/f39_קורים דברים 16.3.2017.pdf