חסר רכיב

שמואל פיסצקי

שמואל פיסצקי
-
1914-2011

15.1.1914  - 21.8.2011
חסר רכיב