חסר רכיב

לינה קרגר

לינה קרגר
-
1917-2005

נולדה    24.1.1917 נפטרה  22.11.2005
חסר רכיב