חסר רכיב

לינה קרגר

לינה קרגר
תאריך לידה: 1917
תאריך פטירה: 2005

נולדה    24.1.1917 נפטרה  22.11.2005
חסר רכיב