חסר רכיב

חנה רביב

חנה רביב
-
1913-1997
נולדה    20.9.1913  נפטרה  9.2.1997

חסר רכיב