חסר רכיב

מנדל דז'נגל

מנדל דז'נגל
-
1927-1985
נולד     8.8.1927 נפטר   21.4.1985
חסר רכיב