קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/1112/f39_התמודדות עם הקורונה- נכתב על ידיי נשות מקצוע מהקיבוץ מומלץ לכולנו!!!.pdf