קבצים

http://www.maale5.com/media/sal/pages/1085/f39_לקראת מכרז ינואר 2020.pdf