קיבוץ מעלה החמישה
חסר רכיב

קבלת קהל - בעלי תפקידלימור יצקן מנהלת קהילה

לזמן פגישה דרך שושי במזכירות

עופר כהן -מנהל כספים
ימי עבודה- א,ב,ג,ה


יו"ר הקיבוץ- דני טרגן
יום ג' (לתאם דרך שושי)

מרכז משק- ניתאי
ימי עבודה-  ב,ד, ה – חצי יום.

(לתאם דרך שושי)

חסר רכיב