קיבוץ מעלה החמישה
חסר רכיב

קליטה והשכרת מבנים


השכרת מבנים במעלה החמישה
על מנת לבדוק אם יש כעת מבנים פנויים להשכרה יש לפנות למזכירות הקיבוץ
02-534-7450  או לדבר עם לירון 052-383-7134  


קליטה במעלה החמישה

יכולים להתקבל לחברות –

משפחות חדשות (לכשיפתח תהליך הקליטה בקיבוץ מחדש).

בני/בנות משק (ע"פ ההגדרה בתקנון)

בני/בנות זוג של חברים וחברות

יורשים או רוכשי זכויות ירושהמה התהליך שעל נקלט לעבור?

כיום לגבי בני זוג ובני/בנות משק יש תהליך מקוצר: פגישה עם ועדת קליטה לשם הכרות מעמיקה יותר, ותשלום של סכום כספי (פרטים במזכירות) לאחר מכן הם עולים להצבעה, וזקוקים ליותר מ- 50% מקולות המצביעים כדי להפוך לחברים.

יורשים פונים ישירות או דרך המוריש אל מרכזת הוועדה. לאחר מכן –

אבחון אישי/זוגי ב"כיוונים נוספים" בקיבוץ צרעה. אם תוצאות האבחון תקינות, מוזמנת המשפחה לראיון עם ועדת קליטה.

בדיקה כלכלית כדי לוודא שיש פנסיה וביטוחים ע"פ דרישות הקיבוץ. אם חלק מהנתונים חסרים, נדרשת המשפחה להשלים אותם לפני המשך התהליך.


המשך התהליך:   ע"פ ההתרשמות מהריאיון ומהאבחון יש גיבוש החלטה. החלטה חיובית עוברת להנהלת הקהילה  ממנה לאסיפה ובסופו של דבר לקלפי. זקוקים ליותר מ- 50% מקולות המצביעים כדי להפוך לחברים.

בהמשך יש ליווי של ועדת הקליטה לפי הצורך ובתיאום עם המשפחה וצרכיה.
חסר רכיב